Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Disse innovasjonsmidlene er Innovasjon Norges støtteordninger til næringslivet og kan blant annet finansiere bruk av designkompetanse:

Tilskudd til kommersialisering - fase 1  

Kommersialiseringstilskudd fase 1 egner seg for selskaper i en tidlig kommersialiseringsfase. Blant annet kan denne dekke utvikling av produkt eller tjeneste, herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder.

Les mer >>

Tilskudd til kommersialisering fase 2 

Dette tilskuddet er for selskaper som har kommet et stykke på vei i kommersialiseringsfasen. Blant annet kan denne dekke videreutvikling av produkt eller tjeneste, herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder.

Les mer >>

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

Tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst.  Les mer >>

Forstudie

Ofte må det gjennomføres et forstudie i forkant av et innovasjonsprosjekt, der formålet er å avklare viktige forutsetninger for prosjektet.  

Les mer >>

Tilskudd til innovasjonskontrakter  

Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i forpliktende samarbeid med en pilotkunde.  

Les mer >>

Oppstartslån 

Oppstartlån kan finansiere utvikling hos unge vekstselskaper. 

Les mer >>

 

Se også Oslo Business Region sin oversikt over støtte til vekstselskaper og innovasjonsbedrifter i Oslo under Covid-19.

Les mer >>