Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

UDs reisetilskudd for design og arkitektur
Eksporterte varer ut av Norge
Foto: Viktor Sakshaug

Søk UDs reisetilskudd >>

Stikk-ordningen er Utenriksdepartementets (UD) støtteordning for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid. 

DOGA forvalter pengene som er satt av til design og arkitektur, og i 2023 deler vi ut én million kroner gjennom ordningen. Dersom du er designer eller arkitekt med profesjonsutdanning, kan du søke om støtte.

Dette kan du få støtte til

  • fraktkostnader
  • deltakeravgift
  • leie av lokaler
  • reise og overnatting
  • montering og demontering

Du kan også søke om støtte til formidlingstiltak som fysiske og digitale publikasjoner eller film. 

Kuratorer og skribenter kan nå søke

Også profesjonelle kuratorer, kritikere eller skribenter som fremmer norsk design og arkitektur internasjonalt, kan søke.

Mer informasjon om hvem som kan søke og andre kriterer finner du på søknadssidene for Stikk-ordningen.  

Vær oppmerksom på at du må søke før arrangementet finner sted. 

Flere muligheter til å søke om støtte

Dersom du ikke er klar for å søke innen fristen, har du flere muligheter i løpet av et år. Vi deler ut midler tre ganger i året, og fristene for å søke er 15. mars, 15. juni og 1. november.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.