Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

StimuLab er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet og DOGA, og startet ut som en prøveordning i 2016 og 2017. Fra 2018 ble StimuLab en permanent ordning for innovasjon i offentlig sektor. 

Last ned rapporten >>

Dette er hovedfunnene

Siden starten i 2016 har 44 innovasjonsprosjekter fått midler gjennom StimuLab. De spenner fra forbedring av offentlige tjenester til systemiske og innovative endringer i måten det offentlige arbeider på. Rapporten beskriver seks hovedfunn basert på de viktigste erfaringene fra prosjektene:

  1. Designtenkning kan løse store floker, men er ingen snarvei til gevinst. Jo mer komplekse prosjektene er, jo lengre tid tar det å høste fruktene av arbeidet.
  2. Forarbeidet har stor betydning for hvor vellykket prosjektet blir.
  3. StimuLab-tilnærmingen får virksomhetene til å samarbeide og skaper en felles forpliktelse til å realisere løsningene. 
  4. Implementering av løsningene må være tema fra starten av prosjektet.
  5. Mange virksomheter, spesielt kommuner, har relativt like utfordringer, men det er likevel krevende å spre gode resultater og måter å løse utfordringene på.
  6. StimuLab bidrar til å bygge kompetanse hos både innkjøpere og leverandører.

Leverandørmarked i verdensklasse

Den økonomiske prosjektstøtten fra StimuLab går i
sin helhet til å dekke kjøp av designkompetanse og relevant tilleggskompetanse. Hvert prosjekt gjennomfører en anskaffelse og velger leverandør – et konsulentmiljø eller konsortium – med den nødvendige kompetansen.

– Det er gledelig å se at norsk offentlig sektor leder an i bruk av designtenkning, med alt det innebærer av god brukerorientering og samarbeid på tvers, for å få de virkelig gode resultatene. Og dette lykkes blant annet fordi vi har et leverandørmarked i verdensklasse, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA. Han står ute, med DOGA-bygget i bakgrunnen.
– Det er gledelig å se at offentlig sektor tar i bruk designtenkning, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Systemisk design blir stadig viktigere

Erfaringene fra seks år med StimuLab viser også behovet for å ta i bruk systemisk design i mange prosjekter. Det er nødvendig for å nøste opp i de vanskeligste flokene og mest komplekse utfordringene. Systemisk design betrakter forhold og sammenhenger ut over brukerperspektivet, og er særlig nyttig når ulike aktører skal samarbeide om å løse felles utfordringer.

Gull for stats- og kommuneansatte

Rapporten vil være gull verdt for stats- og kommuneansatte som er interessert i å jobbe designdrevet for å skape nye og bedre brukerrettede tjenester. Den vil også være nyttig for leverandører i privat sektor som jobber – eller er interessert i å jobbe – designdrevet sammen med offentlig sektor.

Last ned eller les rapporten

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.