Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Om prisen

Innovasjonsprisen for inkluderende design deles ut av DOGA hvert tredje år, på oppdrag for Kultur- og likestillingsdepartementet.

Kriterier

Deles ut til virksomheter, arkitekter og designere for nyskapende og inkluderende løsninger som bidrar til et mer likestilt samfunn.

Åtte kategorier

Transport, arkitektur, landskapsarkitektur, produktdesign, grafisk design, interiør og møbel, tjenestedesign, informasjons- og interaksjonsdesign.

Hovedvinnere

Hovedprisen deles ut til Carpe Diem og NRKs nye visuelle profil.

En gruppe mennesker står på en scene og smiler til kamera. Foto

Flere av de involverte fra både NRK og Carpe Diem kom på scenen og mottok både jubel og applaus fra nærmere 300 publikummere.

Foto: DOGA

Vi i regjeringen ønsker oss et samfunn der alle kan delta. Da er vi avhengig av design og arkitektur som inkluderer, ikke ekskluderer, og som tar hensyn til et mangfold av mennesker og deres behov. Disse to prosjektene har gjort nettopp dette. Gratulerer så mye!

Lubna Jaffery

Kultur- og likestillingsminister

Det var 3 kategorivinnere innen arkitektur og 6 kategorivinnere innen design. Disse 9 kjempet om å få hovedprisen – selveste Innovasjonsprisen for inkluderende design. NRK vant kategorien grafisk design, mens Carpe Diem vant både arkitektur- og landskapsarkitekturklassen. Nå har de begge gått helt til topps.

– Både NRKs nye visuelle identitet og Carpe Diem demenslandsby er forbildeprosjekter som alle kan lære noe av. Med uvurderlig hjelp også fra eksterne designere og arkitekter har de to prosjektene blitt nasjonale ledestjerner når det kommer til nyskaping, mangfold, likeverd og universell utforming, sier seniorrådgiver i Jannicke Hølen i DOGA.

Innovasjonsprisen for inkluderende design deles ut av DOGA på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Ny NRK-profil: empatisk og inkluderende 

NRK har et unikt oppdrag i medielandskapet, og spiller en viktig samfunnsrolle. Skiftet fra lineær publisering til strømming samt folks endrede medievaner og forventninger, gjør at NRK må være enda tydeligere i alle møtepunkt med publikum.   

Med dette som bakteppe begynte NRK i 2018 forberedelsen til utvikling av ny designprofil.  

NRK koblet på medarbeidere fra mange fagområder: fra innhold, lyd og scenografi til teknologi, tilgjengelighet og marked og kommunikasjon. Sammen med designbyrået ANTI og NRKs egne designere gikk de i gang med å utvikle en ny designfilosofi med verdiene distinkt, levende og empatisk.  

Hender som holder en iPad med hvit, strukket NRK-logo på mellomblå bakgrunn.
Fra å være en statisk logo, gir konseptet nå også rom for mye lekenhet.
Foto: NRK

Empatisk, som står for inkluderende og tilgjengelig, har vært et fundament i hele prosessen og sørger for at universell utforming skal ligge til grunn i all designutvikling, også i fremtiden. 

Som allmennkringkaster må NRK kommunisere med alle sine seere, lyttere, lesere og brukere – uansett alder, språkkompetanse, digital kompetanse og funksjonsnivå.

Prosjektet har hele veien støttet seg på NRKs utdypende innsikt i brukernes ønsker og behov, som jevnlig kartlegges gjennom både brukertall og en rekke undersøkelser.  

NRK har laget et innovativt og spennende verktøy som gjør at de kan tilpasse designprofilen til hver enkelt målgruppe.

Juryen

DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design

Den grafiske verktøykassen er innovativ og variert og gjør at NRK kan tilpasse designprofilen til hver enkelt målgruppe. Stor fleksibilitet gjør at uttrykket kan tilpasses innhold og kontekst, aldersgruppe og tema og dermed romme alle.

Den velkjente NRK-logoen er beholdt, men er oppdatert med et lekent bevegelsesspråk. En egen font, NRK Sans, gir bedre lesbarhet og navigasjonen er blitt mer intuitiv.

Utsnitt fra bryst til legger viser en dame som holder en totebag med et lilla trykk av den nye NRK-logoen. Foto
NRKs logo er til stede på flere flater, både digitale og analoge. Målet med fornyelsen av profilen var å fremstå som en tydelig og visuelt attraktiv merkevare, uansett hvor man ser den.
Foto: NRK
En Macbook Pro skjerm som viser fonten NRK Sans Variable uten og med kursiv.
Fontstudioet Typotheque hjalp til med å utvikle NRK Sans. Studioet jobber frem fonter som gir god lesbarhet for alle, basert på forskning og suksesskriterier. Ved å legge ressurser i å skape en helt ny og lettlest font, har NRK gått milevis utover minstekravene for å innfri sitt samfunnsansvar.
Foto: NRK

Det er møtepunktet mellom NRK og publikum som er utgangspunkt for sjelen i den nye profilen: Møtepunkt som aktiverer. Juryen påpeker at NRK har hatt skyhøye ambisjoner med fornyingsprosjektet sitt, og at de til de grader har levert.

«NRK har fornyet profilen sin uten å miste det ikoniske uttrykket vi forbinder med dem. De har laget et innovativt og spennende verktøy som gjør at de kan tilpasse designprofilen til hver enkelt målgruppe. Samtidig har de hatt universell utforming i ryggraden gjennom hele prosjektet,» skriver juryen i sin vurdering.

Carpe Diem: Fra institusjon til hjemlig hageby 

Mer enn 100 000 nordmenn er rammet av demens. Mange av landets sykehjem er ikke utformet slik at de ivaretar behovene denne sårbare beboergruppen har for trygge, avgrensede og stimulerende omgivelser.   

Da Bærum kommune skulle bygge et nytt sykehjem for denne gruppen, ønsket de minst mulig institusjonspreg. De ville i stedet sette livskvalitet og verdighet i sentrum.

Kommunen ga føringer for at anlegget i størst mulig grad skulle se ut som omgivelsene gjør i Bærum-samfunnet ellers.

Sammen med arkitekter i Nordic Office of Architecture og landskapsarkitekter fra Bjørbekk & Lindheim hentet de inspirasjon fra den nederlandske demenslandsbyen i De Hogeweyk.  

I demenslandsbyen Carpe Diem er institusjonspreget fjernet gjennom å skape normale, dagligdagse omgivelser.   

To personer sett bakfra på vandrerute
Med Carpe Diem har Bærum kommune sammen arkitektene i Nordic Office of Architecture og landskapsarkitektene i Bjørbekk & Lindheim, hentet inspirasjon fra den nederlandske demenslandsbymodellen.
Foto: Benjamin A. Ward/Nordic Office of Architecture

Bygningskroppene danner en naturlig avgrensning slik at beboerne kan vandre fritt i trygge omgivelser på helårs vandrerute.

Langs ruten er bofelleskapene bygget med småhus- og småbypreg. Hvert hjem er unikt og har sin egen utforming og stil.

For å skape et hjemlig preg er hjemmene nennsomt møblert med varierte og ulike møbler i hver enkelt boenhet som gjenspeiler hver persons tidligere liv. I tillegg har ansatte i kommunen donert ting de har vært glade i til gjenbruk, slik at hjemmene har fått det lille ekstra som skaper en god hjemlig atmosfære.   

Utearealene har tydelige identiteter og er utformet med blant annet lysthus, gapahuk, hønsehus og treningsområde. Universell utforming er brukt til å berike arkitekturen og gjør det lettere for beboerne å orientere seg.

På empatisk vis fremhever Carpe Diem en sårbar gruppe som lenge har vært neglisjert, og tar deres behov på alvor. Dette er et inkluderende sted der alle kan føle seg velkommen.

Juryen

DOGAs Innovasjonspris i inkluderende design

Anlegget har en urban del med et sentralt torg med bocciabane og vannfontene. Torget omkranses av åpne og inviterende fellesarealer som alle kan benytte seg av og som oppmuntrer til sosialt samvær. 

Her finnes grendehus, bistro, pub, treningsrom, frisørsalong og til og med en egen dagligvarebutikk hvor beboerne sammen med ansatte handler det hvert bofelleskap trenger av dagligvarer.

Der tradisjonelle sykehjem stenger verden ute med lukkede dører og strenge besøkstider, bygger Carpe Diem ned barrierene mellom beboerne og resten av samfunnet. Både bistroen, uteområder og flere av inneområdene er åpne for pårørende, barnehager, lokalbefolkning og andre som ønsker å komme på besøk.

Dronebilde av demenslandsbyen Carpe Diem. Hustak og uteområder med vandresti mellom hustakene.
Alle boenheter på Carpe Diem vender ut mot et sentralt torg, noe som oppmuntrer til sosial omgang. Arkitekturen er universelt utformet, og alt er plassert langs en tilrettelagt vandrerute som alltid leder deg tilbake til utgangspunktet.
Foto: Benjamin A. Ward / Nordic Office of Architecture
En eldre person og en pleier går på vandrestien i uteområdene i demenslandsbyen Carpe Diem.
Torget på Carpe Diem omkranses av åpne og inviterende fellesarealer som alle kan benytte seg av og som oppmuntrer til sosialt samvær.
Foto: Benjamin A. Ward / Nordic Office of Architecture

Juryen kaller Carpe Diem et storslått referanseprosjekt som ivaretar mennesker med demens som en mangfoldig gruppe. De berømmer at den nyskapende landsbytanken er så mesterlig integrert både ute og inne.

«På empatisk vis fremhever Carpe Diem en sårbar gruppe som lenge har vært neglisjert, og tar deres behov på alvor. Dette er et inkluderende sted der alle kan føle seg velkommen. Stedet oppleves hjemlig og det legges opp til å fortsatt kunne leve gode liv. Det er spesielt forbilledlig – og viktig – at demenslandsbyen er åpen for omverdenen. Barrieren mellom oss og dem er brutt,» ifølge juryen. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.