Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Stemningen var god og engasjementet høyt da de ti Gnist-kandidatene var samlet på DOGA 8.-9. juni. Kommunene som kom videre til samlingen var: Kragerø, Risør, Grue, Averøy, Beiarn, Trysil, Andøy, Kvam, Kvæfjord og Sarpsborg.

Kommunene deltok sammen med fylkeskommunene og samarbeidspartnere. I tillegg var Gnist-partnerne FutureBuilt og OsloMet tilstede.

  • I Gnist-programmet skal fem av landets mest ambisiøse kommuner utforske hvordan de kan skape attraktive, inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn.
  • Dette skal de gjøre i samarbeid med fageksperter på bruk av designdrevet innovasjon og arkitekturkompetanse.
Representanter fra Kvæfjord kommune i samtale rundt et bord inne i DOGA-huset.
Intense samtaler på Kvæfjord kommunes workshop.
Foto: Solveig Olsen/Nordic Edge

Enda større fokus på bærekraft

– Vi ønsker at årets Gnist-kommuner er mer bevisst forholdet mellom sine lokale utfordringer og de miljømessige endringene vi står overfor globalt, sier prosjektleder for Gnist, Ingeborg Apall-Olsen.

På samlingen deltok derfor også ekspertise på regenerativitet, systemforståelse og designmetodikk.

– I tillegg var vi så heldige å få med oss inspirerende og håpefulle ord fra Ane Høyem i GaiaVesterålen, en forsknings- og teknologisatsning med mål om nettopp å skape mer bærekraftige lokalsamfunn.

Sarpsborg kommune og samarbeidspartnere i munter samtale rundt et bord inne i DOGA-huset.
Sarpsborg kommune stilte med både egne ansatte og eksterne innovasjonsaktører.
Foto: Solveig Olsen/Nordic Edge

Innovasjonsaktører, følg med her!

Innen 23. mai skal alle kommunene revidere søknadene sine. 1. juni blir det klart hvilke fem kommuner som blir del av årets Gnist-program. I løpet av juni vil kommunene invitere til en åpen markedsdialog for innovasjonsaktører som ønsker å jobbe med dem. I denne prosessen blir Gnist-kommunene paret med innovasjonsaktører fra blant annet design og arkitektur.

– Vi anbefaler alle som kan tenke seg å jobbe med Gnist- kommunene i år, det være seg arkitekter, designere, samfunnsvitere, gründere, naturvitere eller andre typer konsulenter, å koble seg på allerede i markedsdialogen.

– På den måten kan man både påvirke og få innsikt i de videre prosessene, sier Apall-Olsen.

Søknadsperioden er fra 1. juli til 1. september. Utvelgelsen av innovasjonsteam vil skje i løpet av september.

En gruppe mennesker fra GNist-samling på DOGA går gatelangs på byvandring i Oslo.
Deltagere på byvandring.
Foto: Solveig Olsen/Nordic Edge

Lokalsamfunn er komplekse systemer

I Gnist-programmet jobber man med innovasjon i lokalsamfunnsutvikling. Dette krever samarbeid på tvers av både fag, sektorer og innbyggergrupper.

– Lokalsamfunn er komplekse systemer og for å lykkes må vi forstå dem bedre, mener Apall-Olsen.


Foto: Solveig Olsen/Nordic Edge

Innbyggerinvolvering og testing

Å sette innbyggerne i fokus er en del av suksessoppskriften i tidligere Gnist-prosjekter. Dette fortsetter å være en av grunnsteinene i programmet. Hvert år gjøres justeringer i programmet basert på erfaringer fra forrige runde. Nytt i år er at det blir satt av tid til å teste løsninger som foreslås i løpet av innovasjonsprosessen.

Det er næringsklyngen Nordic Edge som vil lede arbeidet med prototyping og testing av løsninger. Nordic Edge er medeiere i Gnist. Alle prosjektene vil også presenteres på Nordic Edge Expo 2024, en messe for smart og bærekraftig by- og lokalsamfunnsutvikling.

Deltagere på Gnist-samling på plenen utenfor DOGA-huset i Oslo.

Foto: Solveig Olsen/Nordic Edge

Gjenbruk og utvikling av havnefront

Blant årets Gnist-søkere finner vi både små distriktskommuner, mellomstore byer og storbyer. Kommuner i alle størrelser har vilje og behov til å utforske nye metoder og verktøy for å jobbe med innovasjon.

– Vi ser fortsatt en del av de samme utfordringene i søknadsbunken, for eksempel sentrumsdød, fraflytting, gjenbruk av viktige lokale ressurser som bygninger og infrastruktur og prioritering mellom ulike samfunnshensyn. I år har vi også tematikk av mer urban karakter som levekårsutfordringer i by og havnefrontsutvikling, sier Apall-Olsen.

Hun gleder seg stort til å utforske et bredt spekter av utfordringer sammen med innovasjonspådrivere i kommune-Norge.

Støtte til modige byråkrater

Tor Inge Hjemdal, direktør i DOGA, ønsket kommunene velkommen til Gnist-samlingen og underbygget nettopp innovative og fremoverlente kommuners betydning for å lykkes i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

– Vi ønsker å støtte de modige byåkratene i arbeidet deres. Vi er helt avhengig av at dere som er i førstlinja i dette arbeidet, lykkes.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.