Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Til sammen 23 kommuner søkte om å få bli med i Gnist – DOGAs program for bærekraftig steds- og næringsutvikling. Sammen med fylkeskommunene har vi nå gjennomført første utvelgelsesrunde og står igjen med disse ti kommunene:

  • Risør kommune i Agder
  • Kragerø kommune i Vestfold og Telemark 
  • Halden kommune og Sarpsborg kommune i Viken 
  • Kvam kommune i Vestland 
  • Grue kommune i Innlandet 
  • Trysil kommune i Innlandet 
  • Averøy i Møre og Romsdal 
  • Beiarn kommune i Nordland 
  • Andøy kommune i Nordland
  • Kvæfjord kommune i Troms og Finnmark 

For første gang er Gnist-programmet åpent for alle kommuner, ikke bare distriktskommuner. Flere av årets søknader dreier seg om mer urbane utfordringer som områdesatsinger, bylogistikk og koordinering av parallelle planprosesser. Andre utfordringer er felles for både små og store kommuner, som boligbygging, sentrumsutvikling og transport. 

– Vi er veldig fornøyde med miksen i søknadsbunken. De ti kandidatene som nå er plukket ut viser hvor sammensatt det kommunale utfordringsbildet er, sier Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder for Gnist i DOGA. 

Ti kommuner skal bli til fem

Kommunene som er valgt har trukket fram utfordringer som er relevante i svært mange byer og lokalsamfunn rundt om i landet og de viser vilje til å tenke nytt for å løse dem. Men, er det et innovasjonspotensial i utfordringen? Klarer kommunen å koble på relevante aktører og etablere gode samarbeid? Er ambisjonene knyttet til både sosial og miljømessig bærekraft høye nok?

Dette skal en bredt sammensatt fagjury vurdere i slutten av mai. Fagjuryen består blant annet av representanter fra våre partnere i Nordic Edge, OsloMet og FutureBuilt.

Før den tid skal kommunene gjennom en samling i Oslo 8.–9. mai for å jobbe videre med utfordringene sine. Deretter skal de revidere søknadene og sende dem inn på nytt. Det er på bakgrunn av disse søknadene at fagjuryen skal plukke ut de fem kommunene som blir Gnist-kommuner i 2023/24.

Designere og arkitekter – følg med!

Vi oppfordrer alle som kan tenke seg å jobbe med denne typen problematikk, det være seg designere, arkitekter eller andre typer konsulent- og innovasjonsmiljøer, til å følge med på DOGAS hjemmesider i slutten av mai. Da annonserer vi de endelige kommunene, deres utfordringer og hvordan man kan søke om å jobbe med dem, opplyser Apall-Olsen.

Om Gnist

Gnist er et nasjonalt innovasjonsprogram for bærekraftig steds- og næringsutvikling utviklet av DOGA og Nordic Edge. Programmet har som mål å hjelpe lokalsamfunn over hele landet til å jobbe på nye måter. Dette for å skape gode steder som bidrar til en tryggere og mer bærekraftig fremtid for innbyggerne.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.