Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Dette er DIP

DIP står for Designdrevet innovasjonsprogram. Gjennom DIP deler DOGA ut økonomisk støtte til virksomheter. 

Hele landet

Siden 2009 har DOGA delt ut 89 millioner kroner til totalt 226 prosjekter fordelt over en rekke bransjer og i alle landets fylker.

Idéfase

DIP-støtte brukes til å involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter.

Brukersentrert

Når designere involveres tidlig er det større sjanse for å utvikle et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov.

– Dette er nyskaping tuftet på brukernes behov. Designdrevet innovasjon danner utgangpunkt for mer lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester, og kan spille en viktig rolle i omstillingen av norsk næringsliv, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Halvard Ingebrigtsen (Ap).

Les om alle årets DIP-mottakere her >>

Portrettbilde av statssekretær i Næringsdepartementet Halvard Ingebrigtsen (Ap).
– Designdrevet innovasjon kan spille en viktig rolle i omstillingen av norsk næringsliv, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Halvard Ingebrigtsen (Ap).
Foto: Næringsdepartementet

Prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA) har mottatt svært mange søknader om innovasjonsmidler i år.

– Vi merker et høyt trykk fra bedrifter og organisasjoner over hele landet. Denne gangen er det 21 mottakere, og vi måtte si nei til mange gode søknader. Jeg er imponert over kvaliteten og modenheten i prosjektene, sier hun.

Anne Bull
– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier prosjektleder for DIP, Anne Elisabeth Bull.
Foto: Sverre Christian Jarild

Brukerforståelse avdekker nye muligheter

Støtten blir delt ut gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Programmet skal stimulere norske virksomheter til å basere innovasjonsprosjektene sine på brukerstudier og designmetodikk.

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

Les om alle årets DIP-mottakere her >>

Helsearbeidere foran en dataskjerm
DIPS leverer elektronisk pasientjournal og administrasjonssystemer til de fleste sykehusene i Norge. Målet med DIP-prosjektet «Det utadvendte sykehus» er å skape en helhetlig løsning som setter pasienten i sentrum.
Foto: DIPS
To jenter utenfor Linderud gård
Gjennom en designprosess skal MiA – Museene i Akershus, med hjelp fra Netlife Design, finne ut hvordan de kan bli en spennende og relevant møteplass for et mangfoldig publikum. Målet er å finne fram til nye aktiviteter og nytt innhold som kan være med på å øke interessen i befolkningen. Bildet viser to små jenter utenfor Linderud gård, som er en del av MiA – Museene i Akershus.
Foto: MiA – Museene i Akershus
Kvitnes gård i Vesterålen
Matelskerne som besøker Kvitnes Gård i Vesterålen får høre historien bak måltidene de får servert. Sammen med Egga Utvikling, rådgiver Anne Beate Hovind og arkitekt- og designkontoret Brandl skal de hente innsikten de trenger for å nå ut til flere målgrupper, som skoleklasser, næringsliv, turfolk, kulturinteresserte og reiselivsaktører.
Foto: Eivind H. Natvig
Skip
I DIP-prosjektet «Fremtidens skipsdesign» skal Møre Maritime og K8 Industridesign utforske mulighetene som ligger i modulbaserte båter. I stedet for båter som er spesiallaget for én kunde, kan man i stedet velge blant ulike moduler.
Foto: Møre Maritime

Helse, stedsutvikling og bærekraft

De 20 prosjektene som overlevde tre tøffe juryeringsrunder, strekker seg over en rekke bransjer og temaer. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

– Helse- og velferdsteknologi er et område med mange innovasjonsvillige aktører, og dét ser vi på søknadsbunkene. Med en stadig eldre befolkning trenger vi å løse oppgavene i helsesektor på en bedre måte. Ved hjelp av designdrevet innovasjon kan de finne nye og bedre svar på svært aktuelle problemstillinger. I år gir vi DIP-midler til fem sterke søknader innenfor dette feltet, sier hun.

Flere av årets innovasjonsprosjekter handler om by- og stedsutvikling, som takket være digitalisering og sentralisering er et stadig mer aktuelt område. Miljø og bærekraft er en annen tydelig tendens. Blant problemstillingene som prosjektene skal løse finner vi matsvinn og overkonsum.

Les om alle årets DIP-mottakere her >>

Neste mulighet for å søke om DIP-midler annonseres på våre nettsider i februar 2022. Meld deg på DOGAs nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på nye søknadsfrister.

Tre personer på tre sykler.
En av årets DIP-mottakere er Whee! som gjennom brukersentrert design vil utvikle en ny lastesykkel som skal bli et enda bedre bilalternativ for familier med sammensatte transportbehov. De får designhjelp fra Hoi. På bildet fra venstre: Prosjektleder for DIP i DOGA, Anne Elisabeth Bull, Chief Design Officer Anders Hanse i Whee!, og Kari Anne Solfjeld Eid fra Hoi.
Foto: Sverre Christian Jarild

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: