Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Jeg opplever at det er en stor dynamikk og entusiasme for tjenestedesign i offentlig sektor i Norge, sier Christian Bason, administrerende direktør for DDC.

Bason var invitert til Oslo av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å snakke på en toppledersamling.

Bason var i 2017 ferdig med sin ph.d.: Leading public design: discovering human-centered governance, han har tidligere vært sjef for danske MindLab, en enhet som jobber med offentlig innovasjon i Danmark, og vært formann for EU-kommisjonens ekspertgruppe på offentlig innovasjon.

Resten av tiden i Oslo møtte han blant andre DOGA og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), for en innføring i samarbeidet om Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign i staten. Han møtte også forskere fra Institutt for design på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Halogen og Rambøll. 

Godt samarbeidsklima

Den danske designdirektøren peker på samarbeidsånden og kompetansenivået i Norge som årsaker til at offentlig sektor her til lands er på rett vei inn i fremtiden.  

– Dels er det et tydelig strategisk fokus – med tilhørende investeringer – fra toppnivået, dels er det et sterkt kompetansemiljø blant designrådgivere og forskningsmiljøer, som for eksempel AHO, som kan gi stor verdi til offentlige virksomheter. Jeg opplever også at det er et konstruktivt samarbeidsklima, hvor alle trekker i samme retning.

Økt forventningspress

Bason tror norsk offentlig sektor møter de samme utfordringene som andre moderne samfunn i fremtiden: Digitalisering, aldring og et økende forventnings- og effektiviseringspress fra innbyggerne.

– Men sammenlignet med Danmark er det unikt med den sterke offentlige satsningen, som involverer så vel designere som andre kompetanser, for eksempel management-konsulenter, i nye partnerskap. I andre land investeres det i større grad i intern kompetanse og «labs», forteller DDC-sjefen, og røper hva som er med i returbagasjen:

– Samarbeidsånden og kompetansenivået tar jeg med meg tilbake. Det var inspirerende!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Benedicte Wildhagen
    Benedicte Wildhagen
    Seniorrådgiver design | Satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon