Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

StimuLab

I arbeidet med stimuleringsordningen har Difi og DOGA tatt utgangspunkt i den doble diamanten, prosessmodellen laget av britiske Design Council i 2005. Den er en visuell fremstilling av designprosessen, bestående av fire generelle trinn. Hver diamant inneholder to trinn og viser hvordan designprosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke.

Prosjektene som får midler fra stimuleringsordningen skal ta tak i flokete utfordringer. For å åpne opp for innovasjon har vi supplert modellen med en diagnosefase i starten. Det har vi gjort fordi offentlige anbudsprosesser som regel oppfattes å kreve en presisering av løsning, en antakelse som hemmer bestillinger av innovasjon. 

Illustrasjon av arbeidsmetode i stimuleringsordningen.
Den triple diamant er en arbeidsmetode som brukes i stimuleringsordningen. Foto: DOGA.
Foto: DOGA

Finne frem til årsakene

Ved å introdusere den triple diamanten vil vi legge bedre til rette for at leverandørene, med sine tverrfaglige kompetanser, får delta i tidligfasearbeid. I denne fasen legges det vekt på å flytte fokus fra symptomer og antakelser – til å forstå og avdekke flokens grunnleggende, underliggende årsaker. På denne måten blir det både mulig å identifisere forbedrings- og innovasjonspotensial, for deretter å velge hensiktsmessig fremgangsmåte for å oppnå ønsket resultat.

I blogginnlegget La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resepter, kan du lese mer om dette.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.