Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Brukersentrert

Designdrevet innovasjon lar brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av innovasjonsprosjekter.

Treffsikkert

Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger.

Tverrfaglig

Designdrevet innovasjon utfordrer vanetenkning ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens verktøykasse.

10 år

Dette er det tiende året DOGA deler ut midler gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

For 10. gang deler Design og arkitektur Norge (DOGA) ut midler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

Les om alle årets DIP-mottakere her.

Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, og støtten fra DIP er et viktig virkemiddel for å få dem på rett kurs fra dag én.

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør, DOGA

Tor Inge Hjemdal
– Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.
Foto: Eirik Evjen / DOGA

Les om alle årets DIP-mottakere her.

I år kjempet 79 søkere om de totalt 8,5 millioner kronene i DIP-potten. En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de 18 beste prosjektene etter en grundig prosess med flere faser.  

Ifølge Hjemdal går bærekraft, helse og mobilitet igjen som temaer i årets søknader. Det har også kommet inn rekordmange DIP-søknader til arkitekturprosjekter. Sistnevnte er DOGA-sjefen spesielt glad for. 

Historisk har Designdrevet innovasjonsprogram vært mer kjent blant designere enn blant arkitekter. Jeg gleder meg over at flere arkitekturprosjekter fremover kommer til å ta i bruk systematiske brukerstudier og designmetodikk i den kritiske idéutviklingsfasen.

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør, DOGA

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: