Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

I 2020 har åtte prosjekter fått til sammen 19,4 millioner kroner i støtte fra StimuLab. Støtten skal brukes til kjøp av tjenestedesign og annen nødvendig fagekspertise fra leverandører i markedet.   

Stort spenn i prosjektene

Prosjektene som nå har valgt leverandører handler blant annet om:

 • hvordan politiet kan etablere en utenfra-og-inn-tilnærming i sin tjenesteutvikling til beste for befolkningen
 • hvordan en bydel i Oslo kan redusere frafall for elever i videregående skole
 • hvordan en kommune kan sikre medvirkning og samskapning med sine innbyggere
 • hvordan helseforetak og kommuner sammen kan skape helhetlige tjenester for pasienten
 • hvordan søknadsprosessen for TT-tjenesten kan bli enklere
 • hvordan museene kan nå fram til dagens ikke-brukere

Også to av de prioriterte livshendelsene i regjeringens digitaliseringsstrategi er blant prosjektene som får støtte.

Les mer om prosjektene her.

Stimulerer til nye samarbeid 

StimuLab-midlene skal brukes i sin helhet til å kjøpe inn relevant kompetanse fra leverandører som designbyråer og analyse- og konsulentselskaper. Først og fremst tjenestedesign, men til tillegg trengs det også annen kompetanse, som for eksempel forvaltningskompetanse, digitalisering og adferdspsykologi/nudging.

Kravene til tverrfaglighet stimulerer både til nye samarbeid mellom designbyråer og konsulentselskaper, og mellom disse miljøene og offentlig sektor.  

Ingen forhåndsdefinerte løsninger

De åtte prosjekteierne har samarbeidet med StimuLab-teamet om å utarbeide gode oppdragsbeskrivelser. Det har blitt lagt stor vekt på å utarbeide beskrivelser som fokuserer på behov og problem, og som er åpne om hva slags løsninger som kan være svaret. Dette er et viktig prinsipp for innovasjonsarbeid som sådan, og spesielt for StimuLab-prosjektene. En slik tilnærming kan være utfordrende for offentlige virksomheter som er vant til å spesifisere konkrete leveranser når de skal anskaffe tjenester fra markedet. 

Mange dyktige leverandører

I 2020 har det vært stor interesse for å delta i anbudskonkurransene i forbindelse med StimuLab-prosjektene. Konkurransene gjennomføres i to trinn, først en prekvalifisering, hvor det typisk kommer inn mellom 7 og 12 søknader fra leverandører til  hvert prosjekt. Deretter inviteres fem leverandører til å gi tilbud, og tre av disse kommer på forhandlinger. Vi er imponert over at det er såpass mange dyktige leverandører som er kvalifisert til disse konkurransene. 

Prioriterte livshendelser

Regjeringens digitaliseringsstrategi trekker frem syv livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester: 

 • Få barn
 • Alvorlig sykt barn
 • Miste og finne jobb
 • Ny i Norge
 • Dødsfall og arv
 • Starte og drive en frivillig organisasjon
 • Starte og drive en bedrift

To livshendelser var blant StimuLab-prosjektene i 2020: «Starte og drive frivillig organisasjon» og «Alvorlig sykt barn». Omfanget og kompleksiteten i disse to prosjektene utfordret StimuLab da de faktisk sprenger etablert prosjektlogikk. Vi valgte derfor å innrette dem med en missions-orientert tilnærming. 

Dette vil i realiteten være det første store initiativet i Norge der missions-orienteringen også omfatter metode og hvordan man skal arbeide med å løse samfunnsutfordringene, og ikke bare utvelgelse av disse utfordringene. Det var stor interesse fra leverandørsiden også for disse to uvanlige oppdragene, og høyt nivå på de beste tilbudene. 

Her kan du lese mer om livshendelser.

Prosjekter og leverandører 

De første prosjektene startet samarbeidet med leverandørene høsten 2020, og alle åtte vil være i gang i løpet av vinteren 2021. 

Offentlig etat 

Valgt leverandør

Prosjektnavn  

Øyane DPS 

PwC 

Pasientens helsetjeneste i et helsefellesskap  

Vestland fylkeskommune 

EGGS Design, Oslo Economics 

Digitalisering av tjenesten Tilrettelagt transport  

Bydel Grunerløkka 

Designit, Menon 

Sammen – for å fullføre og bestå  

Kulturrådet 

PwC, 
Internetfriendsforever 

Fra objekt til opplevelse: hvordan nå frem til museenes ikke-brukere  

Politidirektoratet 

PwC 

Innbyggerstemmen     

Bodø kommune 

Asplan Viak, Comte Bureau 

ByLab 2.0 - Samskaping sammen  

Brønnøysundregistrene 

Halogen, Rambøll, Comte Bureau 

Livshendelsen Starte og drive en frivillig organisasjon  

Helsedirektoratet 

 

EGGS Design, Agenda Kaupang, 
Proba samfunnsanalyse 

Livshendelsen Alvorlig sykt barn – helhetlige og koordinerte tjenester for barn og unge med sammensatte behov 

 

Hva er StimuLab?

StimuLab gir støtte til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i offentlig forvaltning. I tillegg til økonomisk støtte gir StimuLab hjelp til anskaffelse av rett kompetanse i markedet, og tilbyr en metode for å jobbe med tidligfase og brukerbehov i utviklingsprosjekter.

StimuLab benytter anskaffelsesprosedyren Konkurranse med forhandlinger (se anskaffelser.no). Denne kan brukes når behovet ikke kan oppfylles uten at eksisterende løsninger må endres eller når anskaffelsen omfatter design eller innovative løsninger.

Alle offentlige virksomheter kan søke om å delta. Det er søknadsfrist en gang i året. DOGA og Digitaliseringsdirektoratet står bak ordningen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.