Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

Diplomoppgave som reaktualiserer leire som byggemateriale

Hvem

Alvar Elias Ekhougen Larsen
Katarina Kierulf

Studiested

Master i arkitektur, Bergen Arkitekthøgskole

Fagdisipliner

Arkitektur
Kultur- og bevaringsutvikling
Design research

Om lag en tredjedel av verdens bygninger er laget av jord og leire, men i byggeglade Norge har vi glemt at disse materialene finnes. Det ønsker to arkitektstudenter å gjøre noe med.

Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen syntes det var rart at de nesten ikke lærte noe om ubrent jord og leire på Bergen Arkitekthøgskole. Derfor gjennomførte de kurs for 20 av sine medstudenter, der de gravde ut leire fra en lokal byggeplass. Denne brukte de til å utforske byggeteknikker som stampet jord, leirepuss og adobe.

Resultatene var så oppløftene at Kierulf og Larsen bestemte seg for å utforske temaet nærmere. De snakket med eksperter og samlet inn informasjon om jord og leire i Norge fra både et arkitektonisk, geologisk og historisk perspektiv.

Et kunnskapssenter for jordhus

I oppgaven konkluderer de med at tre ting må på plass før jord og leire kan brukes som byggemateriale i stor skala: Oppbevaringssteder, produksjonsanlegg og et sted der kunnskap om jord og leire kan samles og dyrkes.

Derfor foreslår arkitektstudentene å opprette et jordhussenter i tilknytning til eksisterende universitets- og forskningsmiljøer på Ås. Her vil det være enkel tilgang til flere millioner tonn jordavfall fra store utbyggingsprosjekter på Østlandet. Dette kan brukes for å lage salgbare produkter til byggebransjen.

I tillegg befinner en rekke av landets fremste fagfolk seg allerede i området. Dermed vil senteret kunne bli en aktiv møteplass og kompetansearena allerede fra dag én.

Senteret skal naturligvis bygges med ubrent jord og leire. Kierulf og Larsen foreslår at byggingen i stor grad skjer gjennom kurs og dugnad, og mener dette vil gi fagmiljøene verdifull praktisk erfaring med de tradisjonsrike og miljøvennlige materialene.

Modell av en husvegg av stampet jord.

Modell av stampet jordvegg. Tverrsnitt til venstre, fra øverst til nederst: bjelker, glasopor, stampet jord. Til høyre: bjelke, stampet jord, betongfundament.

Foto: Katarina Kierulf

Juryen uttaler

Hus kan bygges av andre materialer enn tre, tegl og betong.

Raw Earth tildeles DOGA-merket nykommer fordi det viser hvordan ubrent leire og jord kan brukes og gjenbrukes som bygningsmaterialer. Denne studentoppgaven er et viktig innspill til fremtidens sirkulære økonomi.

Vi er begeistret for at oppgaven setter søkelyset på at store mengder utgravd leire og jord blir kjørt bort og dumpet. I stedet kan massene utnyttes som en ressurs.

Vi synes dette er et fabelaktig prosjekt som viser hvordan historisk materialbruk kan få en renessanse i møte med ny teknologi. Vi hyller studentene for å våge å velge en alternativ kurs!

Modell av halmballvegg.
Modell av halmballvegg, fra øverst til nederst: halmballer, leirepuss, glasopor.
Foto: Katarina Kierulf

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Sprer kunnskap om en glemt ressurs

Byggeindustrien skaper flere millioner tonn med jordavfall årlig. Raw Earth ønsker å heve kunnskapen rundt denne ressursen, og utnytte den som et byggemateriale.

Et miljøvennlig byggemateriale

Jord og leire som byggematerialer trenger ikke å brennes eller endres kjemisk og vil derfor spare energi. De kan også gjenbrukes eller gå tilbake til naturen. Hvis leire kan brukes som byggemateriale i stedet for å bli fyllmasse eller avfall, vil det ha en klar økonomisk gevinst.

Godt inneklima

Leire og jord har potensial til å gi et godt og sunt inneklima. Leire regulerer fuktighet, som betyr at den tar opp fukten fra luften når den er over et relativt nivå og avgir fukt når det er tørt. Dette skaper god luft og er bra for folk med astma og allergier. Mange andre byggematerialer avgir formaldehyd, allergener eller andre toksiner.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.