Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

Diplomoppgaven utforsker hvordan ruinene av et nedlagt bølgekraftverk kan få ny verdi

Utdanning

Master i arkitektur, Bergen Arkitekthøgskole (BAS)

Fagdisiplin

Arkitektur

Det nedlagte bølgekraftverket på Toftestallen i Øygarden kommune er et landemerke som har fått kulturminnestatus. Den grå betongkolossen som ligger halvveis nedsenket i havet er et populært og fascinerende turmål, spesielt når været er på sitt villeste og vakreste i havgapet.

En del av lokalbefolkningen i Øygarden ser på ruinene som industriell forsøpling av naturen, og har kjempet for å få dem fjernet. Lokale politikere har på den andre siden sagt at de mye heller ønsker seg innovasjon og utvikling framfor en opprydning.

Med dette som utgangspunkt ønsket arkitekstudent Sindre Kartvedt ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) å se på muligheten for nyskapning, og samtidig bevare restene og verdien av det gamle kraftverket.

A future in ruins
Foto: Sindre Kartvedt
A future in ruins
Foto: Sindre Kartvedt

Bevarer og fornyer

I sin diplomoppgave, A future in ruins, skisserer han hvordan området kan gjenåpnes for kraftproduksjon og ivaretas som et turmål gjennom tre nye funksjoner:

  • Nye moderne bølgekraftverk, plassert som en forlengelse av landskapet.
  • Et kombinert besøkssenter og museum som formidler stedets historie, nåværende situasjon og fremtidige muligheter til besøkende.
  • Et utkikkspunkt for trygge, spektakulære utsyn over det nedlagte kraftverket og havet og landskapet som omkranser det.

I oppgaven peker han på at motstanden mot for eksempel vindkraft blant annet bunner i et visuelt ubehag. Med A future in ruins viser han hvordan bølgekraftverk kan formes etter landskapet det står i, og til og med øke tilgjengeligheten og bruksverdien av stedet det plasseres.

Juryens uttalelse

A future in ruins begeistret oss med sin idéstyrke og visuelle slagkraft. Diplomoppgaven viser hvordan arkitektur kan være både engasjerende og bevisstgjørende. Oppgaven imponerer med sin detaljrikdom, både visuelt og teknisk, og inviterer til refleksjon rundt fremtidens energiproduksjon.

Vi opplever A future in ruins som et svært spennende prosjekt fordi det omfavner noe mange vil mene er et uvelkomment fremmedelement i landskapet, og viser hvordan det igjen kan få verdi i en fornyet kontekst.

A future in ruins tildeles DOGA-merket nykommer fordi det er et stort, tankevekkende og imponerende godt utført konsept. Det er visuelt slående og designmessig sterkt, samtidig som det er innsiktsfullt og nyskapende.

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket nykommer er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Veiledere

  • Sverre Sondresen, veileder APP
  • Marco Casagrande, veileder DAV

Vil du vite mer om A Future in Ruins? 

Sindre Kartvedts diplomoppgave, «A Future in Ruins. Exploring the possibilities for a new wave power plant and a visitor centre at Toftestallen», finner du her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.