Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

Et verktøy som bidrar til å skape et inkluderende klassemiljø

Hvem

Kristin Marie Brudeseth
Tina Mee Johnsen

Studiested

Master i design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Fagdisipliner

Tjenestedesign
Interaksjonsdesign
Design research

Foto: Tina Mee Johnsen, Kristin Brudeseth

Om lag 2500 elever i grunnskolen har nedsatt hørsel. Mange – særlig de som bruker talespråk – får ikke god nok tilrettelegging og oppfølging. Det kan gi problemer både faglig og sosialt.

Dette ønsker Kristin Marie Brudeseth og Tina Mee Johnsen å gjøre noe med. I sin diplomoppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har de spilt på lag med elever, foreldre, lærere og spesialister for finne ut hvordan første- og andreklassinger med nedsatt hørsel kan inkluderes bedre i skolehverdagen.

Illustrasjon av ei jente med høreapparat i et klassemiljø, hun ligger over pulten og ser sliten ut.
Nøkkelfunn: «Jeg ble ganske sliten av å si: hæ, hæ, hva er det som foregår?» Hørselshemmet elev, 13 år.
Foto: Tina Mee Johnsen, Kristin Brudeseth

Føler seg ikke hørt

Da de to designstudentene spurte barn med nedsatt hørsel hvordan de har det på skolen, var tilbakemeldingen nedstemmende: Disse elevene føler seg verken sett eller hørt på skolen. Mange barn opplever at de selv må be læreren om å bruke mikrofon i timen. Elever på barne-, ungdoms- og videregåendetrinnet fortalte om en skolehverdag med få venner, utenforskap og diskriminering.

Basert på denne innsikten gikk Kristin Marie Brudeseth og Tina Mee Johnsen i gang med å utvikle tjenesten Lydstyrke. Formålet er å gi lærere og elever mer kunnskap om hørsel, og å skape et mer inkluderende klassemiljø.

Lydstyrke er rettet mot første og andre trinn i barneskolen, siden de første årene er grunnleggende for hele skoleløpet. Tjenesten er utviklet i samarbeid med Statped, en statlig spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

Lydstyrke består av mange typer innhold, som klasseøvelser, samskaping og historiefortelling. Alt innholdet er inspirert av hva barn og unge med nedsatt hørsel selv har fortalt – og tegnet.

Gjør lærerne mer trygge

Lydstyrke gjør det enklere for lærerne å skaffe seg kompetanse og bli trygge på hvordan de kan tilrettelegge undervisningen. For spesialpedagoger blir det enklere å dele kunnskap om hørsel og tilrettelegging.

Når barnet blir hørt, får foresatte økt tillit til skolen og kan bidra mer konstruktivt gjennom å dele kunnskap om barnets behov. Ikke minst gir Lydstyrke barna et verktøy til å uttrykke seg og bli hørt, og medelevene lærer å ta hensyn til hverandre, også dem med nedsatt hørsel.

Studentene bak tjenesten har som visjon at Lydstyrke kan være med på å gjøre inkludering og tilrettelegging til en selvfølgelig del av skolen, for at alle elever skal kunne oppleve den gode og trygge skolehverdagen de har rett på via opplæringsloven. De håper også at tjenesten kan utvikles til bruk i barnehager og hele grunnskoleutdanningen, og at den kan videreutvikle øvelser rettet mot tegnspråklige elever i vanlig skole – kanskje også mot elever med andre funksjonsnedsettelser.

Les mer: Lydstyrke (AHO)

Illustrasjon av ei jente med høreapparat som rekker opp hånden i en skoleklasse.
Nøkkelfunn: Elevene rapporterer ofte om lærere som spør: «Må jeg bruke mikrofon?» Da er det ikke så lett for et barn å si: «Vet du hva, det må du.» Hørselshemmedes landsforbund
Foto: Tina Mee Johnsen, Kristin Brudeseth

Juryen uttaler

2500 elever i grunnskolen har nedsatt hørsel. De opplever faglige og sosiale utfordringer – og ofte følelse av utenforskap.

Diplomoppgaven Lydstyrke utløste sterke følelser i juryen. Dette er ikke bare historiefortelling på sitt beste, men også en nesten ferdig utviklet metodikk.

Oppgaven Lydstyrke tildeles DOGA-merket nykommer fordi den tar tak i en viktig samfunnsutfordring og foreslår et konsept med konkrete, gjennomtenkte og empatiske løsninger.

Vi er imponert over hvor grundig studentene har gått inn i problemstillingene og brukt designprosesser som et bærende element. Resultatet er en nydelig gjennomført oppgave med flotte illustrasjoner og en stil vi opplever som respektfull, emosjonell og sympatisk.

Vi håper dere hører, skole-Norge!

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Ivaretar barnas rettigheter

Med Lydstyrke vil elever med nedsatt hørsel få bedre tilrettelegging både i og utenfor klasserommet. Dette fremmer bedre psykisk helse og livskvalitet. Tjenesten er designet med bakgrunn i FNs barnekonvensjon og konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Inkluderende design kommer alle til gode

Inkluderende design er god design for alle. Bedre tilrettelegging av skolehverdagen for elever med nedsatt hørsel vil komme alle barna til gode.

Læring for livet

Med Lydstyrke får hele klassen forståelse, kunnskap og påvirkningskraft til å forme et klassemiljø med læringsutbytte for alle. Å lære elever å inkludere er læring for livet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.