Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

En digital tjeneste som skal gjøre ungdomsskoleelever tryggere i valget av videregående utdanning.

Hvem

Sofie Finnøy Vestøl
Åse Lilly Salamonsen

Utdanning

Master i Design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (avgang 2022)

Fagdisipliner

Tjenestedesign

Hvert år skal omtrent 74 000 tiendeklassinger søke seg til videregående utdanning. Når vi vet at hver femte norske elev dropper ut av videregående skole – hele én av tre på yrkesfag – er det klart at dette er et valg som har viktig betydning for ungdommenes liv.

Samtidig viser nasjonale studier at det er stor variasjon i rådgivningstilbudet fra skolene, og at mange elever føler seg alene om dette viktige valget.

Tar elevene på alvor

Designstudentene Sofie Finnøy Vestøl og Åse Lilly Salamonsen ville skape en tjeneste som er designet på de unges premisser. For å forstå dagens utdanningssituasjon snakket de med til sammen 135 elever, rådgivere, foresatte, eksperter og studenter.

Gjennom intervjuer med elevene kom det frem at mange syns det er vanskelig å velge utdanningsprogram. På spørsmål om hva som gjør det vanskelig å velge, svarte en 10-klassing: «Jeg vet ikke om det kommer til å ende bra». Denne typen utsagn ble ofte avfeid som overdrivelse av eksperter og rådgivere som skulle hjelpe dem.

Tjenesten LINJE skal gjøre ungdom tryggere i valg av videregående utdanning
Foto: Sofie Finnøy Vestøl og Åse Lilly Salamonsen
Tjenesten LINJE skal gjøre ungdom tryggere i valg av videregående utdanning
Foto: Sofie Finnøy Vestøl og Åse Lilly Salamonsen

Tre gode hjelpere gjør valget enklere

For å løse denne floken, utviklet studentene LINJE – en tjeneste som består av en app for elever, i tillegg til nettside og workshop for rådgivere og foresatte.

App
Appen gir elevene svar på store og små spørsmål om videregående skole, og mulighet til å utforske de ulike studieløpene. De får også info om viktige frister og hjelp til å forberede seg til samtaler med rådgivere og foresatte.

Nettside
Nettsiden er både et oppslagsverk og et samtaleverktøy for foresatte og elever. Den gir også rådgivere tilgang til ressurser og presentasjonsmateriell til workshoper for foresatte.

Workshop
Foresatte er ofte elevens viktigste veileder, og workshopene i tjenesten skal gi dem nødvendige kommunikasjonsverktøy for å ha gode samtaler om utdanningsvalg med barna sine. De skal også sørge for at de foresatte veileder med oppdatert informasjon om videregående skole.

Utdanning.no har kjøpt tjenesten

Ved å gi elevene et godt fundament i deres første utdanningsvalg, vil de stå bedre rustet til å ta gode karrierevalg senere i livet.

Utdanning.no har nå kjøpt opp LINJE, og jobber sammen med de unge designerne for å ferdigstille og implementere tjenesten i nettportalen.

Dette betyr at LINJE faktisk blir realisert, og vil kunne hjelpe elever i hele landet med utdanningsvalget. Videre tyder dette på at designstudentene har lykkes med å møte et stort og ekte behov hos både elevene, skolene og samfunnet som helhet.

Juryens uttalelse

LINJE fikk et av jurymedlemmene til spontant å utbryte at dette var noe hun skulle ønske fantes da hennes egen sønn skulle velge videregående utdanning.

At utdanning.no ønsker å kjøpe LINJE for å integrere den i sine tjenester, er en ytterligere bekreftelse på at LINJE svarer på et stort behov for både ungdommer, foresatte og veiledere. Vi ser også et klart potensial for videreutvikling med tanke på valg av høyere utdanning, og mener dette er en tjeneste som kan vise seg å ha stor samfunnsmessig betydning i fremtiden.

LINJE tildeles DOGA-merket nykommer fordi tjenesten på en god måte inkluderer elever, foresatte og skolerådgivere i et av livets viktigste valg. I tillegg motarbeider LINJE frafall og utenforskap i skolen, noe som er en stor utfordring for både skolesektoren og samfunnet som helhet.

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket nykommer er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Veileder

Vera Pahle, førsteamanuensis ved Institutt for design, AHO

Vil du vite mer om LINJE?

Rapporten «LINJE. Et prosjekt om å ta unge på alvor» finner du her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.