Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design
  • Hederlig omtale i kategorien Møbel- og interiørdesign
  • Bedrift: WALL-IT
  • Design: WALL-IT 
  • Samarbeidspartnere: Asker Produkt

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og alle årets vinnere

Utfordring: Bærekraftige og varierte akustikkløsninger

Personer med nedsatt hørsel merker raskt effekten av å gå inn i et rom med dårlig akustikk. Også de som hører godt, kan oppleve at dårlig akustikk skaper irritasjon og et slitsomt lydmiljø over tid.  

For å løse problemet, blir kontorer og andre fellesarealer ofte utstyrt med akustiske vegger. Det kan for eksempel være lydabsorberende plater som bedrer lydmiljøet. Men disse akustiske veggene er gjerne standardløsninger med få muligheter for variasjon i stil, størrelser og materialbruk. 

WALL-IT bøter på denne mangelen i markedet.

De er en norsk familiebedrift som tilbyr bærekraftige akustikkløsninger i naturmaterialer og resirkulerte materiale. WALL-IT setter sosial og miljømessig bærekraft først og har laget estetiske, varierte og funksjonelle akustiske lydabsorbenter.

På den måten skaper ikke WALL-IT bare enda en universelt utformet løsning, men også et bærekraftig og vakkert alternativ.  

Kontormiljø med bord, benker og en dame. Foto
WALL-IT setter sosial og miljømessig bærekraft først og har laget estetiske, varierte og funksjonelle akustiske lydabsorbenter.
Foto: WALL-IT

Tilnærming: Samskaping og skreddersøm 

WALL-IT sin visjon er «Sammen skaper vi framtidens vegger». De har fokus på å komme inn i tidlig fase av prosjekter ved å kommunisere viktigheten av god akustikk.

WALL-IT har en visjon om å samskape om fremtidens vegger og har fokus på å komme inn i tidlig fase av prosjekter ved å kommunisere viktigheten av god akustikk.

Arkitekter, samarbeidspartnere og kunder blir alle invitert til samskaping i deres egen LAB WALL-IT i før-fasen når nye produkter skal utvikles.  

I showrommet, HUB WALL-IT, får kundene sett akustikkløsningene intergert i ulike miljø. Her kan de se, ta, føle, lukte og kjenne hva naturmaterialer og god akustikk gjør med sansene samt velge mellom en rekke farger, materialer, uttrykk og taktilitet.

WALL-IT ser på universelt utformede løsninger som noe som skal være variert, personlig og tilpasset kundenes unike behov.

Gjennom god interaksjon og tidlig prototyping blir løsningene mer nyskapende og treffsikre for et stort mangfold av behov, og mye restmaterialer og svinn elminieres.

Ved å samskape med hele verdikjeden kan de skreddersy løsningene i større grad enn om alt ble bestemt i siste ledd i utviklingen.

Et eksempel er den designbeskyttede spileveggen Tre-spill | Gren med utfellbare knagger. Utover viktige akustiske egenskaper (A-klasse) kan knaggene fås i ønsket høyde slik at for eksempel rullestolbrukere og barn også enkelt kan bruke de.  

Produktene til WALL-IT lages av bærekraftige naturmaterialer. Produktene setter både farge på tilværelsen og gir en beroligende effekt, og inviterer naturen inn i interiøret på en elegant måte.

I selve produksjonen er også den sosiale bærekraften ivaretatt: Ansatte i vernede bedrifter i Norge og Indonesia er  viktige partnere med i produksjonsprosessen.

I Norge er det Asker Produkt som rensker reinlaven før WALL-IT produserer hver enkelt moseleveranse. Renskingen er en møysommelig og repetitiv oppgave som passer flere av arbeidstakerne i Asker Produkt  perfekt, og det er en arbeidsoppgave de trives med. 

Juryen vil trekke frem den bærekraftige materialbruken. Det er også positivt at produktene blir laget i vernede bedrifter og at sluttproduktene blir til i en samskapingsfase som inkluderer hele verdikjeden.

An-Magritt Gjertsen

Kategorileder møbel- og interiørdesign, Innovasjonsprisen for inkluderende design

Resultat: Et klimavennlig alternativ 

De akustiske veggene som WALL-IT AS produserer og selger, er laget av naturmaterialer, resirkulert materiale eller en kombinasjon av disse.

Dette er som nevnt et bevisst estetisk valg, men det gjør også WALL-IT til et klimavennlig og bærekraftig alternativ i markedet. 

Et eksempel på dette finner vi i korkproduktene deres. Kork er et resirkulerbart, nedbrytbart og fornybart materiale. WALL-IT-veggene som er laget av hundre prosent kork, består av restmaterialer fra vinindustrien.

Denne korken kommer fra korkeika, og når korkeika blir skrellet, tar den opp fem ganger så mye CO₂ som før skrellinga. Barken gror så tilbake igjen. 

I tillegg til produkter av kork lages lydabsorbentene av blant annet bærekraftig plukket reinlav, restavfall fra høy fra nedlagte gårdsbruk, kokosnøttskall fra matindustrien og resirkulerte jeans og plastflasker.  

Dette gjør WALL-IT til et bærekraftig produkt som kan friske opp ethvert kontorbygg, stue, hoteller og restauranter, teater eller butikk samtidig som den bedrer lydmiljøet for alle. 

Vegg med tre deler med naturmateriale.
Gjennom god interaksjon og tidlig prototyping blir løsningene mer nyskapende og treffsikre for et stort mangfold av behov, og mye restmaterialer og svinn elimineres.
Foto: WALL-IT

Gevinst: Finner bedre løsninger sammen med kunden 

Gjennom samspillet mellom kunder, arkitekter og andre samarbeidspartnere kommer WALL-IT AS tett på behovene til kundene sine og kan tilpasse og videreutvikle produktet. Det gir muligheten til å skape stadig bedre løsninger.

Ikke alle modellene i porteføljen har et uttrykk som er like nyskapende i seg selv, men de er innovative i forhold til en åpen holding og vilje til samskaping som gjør at det dannes uante muligheter i videre arbeid.  

Støy kan være veldig ekskluderende. WALL-IT AS leverer akustiske vegger og lydabsorberende plater som bidrar til bedre lydmiljø og mer inkluderende arkitektur.

Men de har tatt et steg videre ved å la kunden være med å skape et eget uttrykk, ved å basere løsningen på en sosial bærekraftig produksjon og et klimapositivt avtrykk. Det gjør løsningene bedre for alle. 

Personer involvert i prosjektet

WALL-IT AS:
Ingvar Hagen, daglig Leder 
Bente Sundt Hansen, marked- og forretningsutvikler 
Nora Sønstlien, teknisk tegner 
 
Asker Produkt AS:  
Anita Landehagen, leder Skilt & tre 
Britt Erlandsen Villa, daglig Leder 

Juryens begrunnelse

Akustiske veggabsorbenter i ulike naturmaterialer som bedrer akustikken og atmosfæren i rommene våre.

WALL-IT jobber med å forbedre romakustikken gjennom lydabsorberende vegger laget av naturmaterialer, resirkulert materiale eller en kombinasjon av disse. Gjennom et biofilisk design som vekker sansene blir både lyd og rommiljøet mer behagelig for alle.

Juryen synes det er positivt at produktene blir laget i vernede bedrifter og at sluttproduktene blir til i en samskapingsfase som inkluderer hele verdikjeden. 

Juryen vil også trekke frem den bærekraftige materialbruken. Produktene lages blant annet av restmateriale fra vinkorkproduksjon som høstes fra korktre. Denne innhøstingen øker også karbonfangsten trærne gjør i vesentlig grad.

Bærekraftig plukket reinlav, restavfall fra høy fra nedlagte gårdsbruk og kokosnøttskall fra matindustrien og resirkulerte plastikkflasker brukes også. 

Slik ivaretar WALL-IT et godt miljø både inne og ute, hvor råvaren høstes.

Juryen for Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 gir hederlig omtale til WALL IT  i kategorien Møbel- og interiørdesign. Juryen håper flere i møbel- og interiørbransjen blir inspirert til å gjøre sitt for et mer inkluderende samfunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.