Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design
  • Hederlig omtale i kategorien Informasjons- og interaksjonsdesign
  • Oppdragsgiver: Gyldendal Undervisning
  • Design: Gyldendal Undervisning
  • Samarbeidspartnere: MediaLT, Useit, Statped, Døves media 

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og alle årets vinnere

Utfordring: Tilgjengelige og varierte digitale læringsmidler 

Salaby skole er et digitalt læringsunivers som inneholder en enorm katalog med læringsaktiviteter for barn på 1.–7. trinn. Det er et av Norges største digitale læremidler, med 310 000 brukere i norsk skole.

Gyldendal Undervisning, som utvikler tjenesten, har dermed en enorm brukergruppe å nå – et stort mangfold av barn på tvers av blant annet kjønn, skolealder, motivasjon, kunnskapsnivå, funksjonsnedsettelser med mer.  

Siden Salaby skole består av en stor portefølje med lekne, fargerike og varierte oppgaver for barneskoleelever, er det ekstra mye produktet har måttet ta høyde for: Er innholdet tilgjengelig for brukere av skjermlesere? Er det oppgaver som spiller på farger, som ikke alle kan se? 

I stedet for å tenke at universell utforming skulle bli en hemsko som begrenset variasjonen og uttrykkene, utforsket teamet i Salaby hvilke løsninger som kunne gjøre innholdet mer inkluderende for alle.

Dette viste seg å være en stor oppgave. Skulle de klare å gjøre alle oppgave-, spill- og innholdstypene universelt utformet, trengte de en solid arbeids- og testmetodikk.

Tilnærming: Omfattende rapport og solid brukertesting 

Som et digitalt læremiddel er Salaby skole underlagt myndighetskrav om universell utforming, samtidig har Gyldendal Undervisning sett at oppfylling av disse kravene ikke nødvendigvis gir den beste brukeropplevelsen.

Universell utforming kan være med å presse fram kompromisser som går ut over opplevelsen for brukerne.

Det har derfor vært viktig for forlaget å strekke seg langt for å finne de beste løsningene når det gjelder samhandling mellom design, teknologi og innhold.

Et barn sitter med en bærbar maskin som har tegninger av dyr på skjermen. Foto
Foto: Hey Production
Skjermbilde med illustrerte kort av ulike eventyr.
I stedet for å tenke at universell utforming skulle bli en hemsko som begrenset variasjonen og uttrykkene, utforsket teamet i Salaby hvilke løsninger som kunne gjøre innholdet mer inkluderende for alle.
Foto: Hey Production

Ved å gjøre regelverket direkte relevant for deres situasjon, har det blitt lettere å lage gode arbeidsrutiner for å utvikle og kvalitetssjekke innholdet, men blindsoner har man alltid.

Gyldendal Undervisning engasjerte derfor UU-ekspertene i UseIt som lagde en omfattende tilgjengelighetsrapport. UseIt avdekket flere forbedringsmuligheter i innholdet.

Senere har Gyldendal holdt dialogen med UseIt gående for å få hjelp til å tolke og utdype kravene og finne nye, gode og enda mer brukervennlige løsninger.  

Gyldendal har gjennomført flere fokusgrupper og testpaneler med elever og lærere for å teste innholdet på Salaby skole.

Tett dialog med synspedagoger har gitt dem verdifull innsikt i hvordan elevene orienterer seg i innholdet med skjermlesere. Og gjennom samarbeid med blant annet Media LT og Døves Media har de kunnet produsere innhold som er syns- og døvetolket.  

Juryen vil fremheve den viktige jobben som er gjort med Salaby skole for at pensumet skal bli en god læringsopplevelse for alle – uansett ferdigheter og funksjonsnedsettelser. Her er det satt søkelys på brukervennlighet knyttet til synshemninger, hørsel og språk. I tilegg har videoene blitt synstolket. Det har vært jobbet godt med universell utforming fra start slik at alle skal føle seg inkludert og motivert for å lære.

Lotte Johansen og Ingeborg Tande Johnsen

Kategorijury, informasjons- og interaksjonsdesign

Resultat: Oppgavene er utfordrende, løsningene er universelt utformet

Gyldendal har utviklet oppgaver som skal fungere for alle, enten man bruker skjermleser eller andre hjelpemidler. Oppgavene skal være lystbetonte og løsningene må ikke gå på bekostning av læringen og leken for barna.   

Til tross for store mengder innhold har Salaby skole en oversiktlig struktur med tydelige menyer og nettstedskart. Og de varierte visuelle uttrykkene gjør det lettere for barna å skille mellom de ulike oppgavene, fagene og temaene.

Oppgavene på Salaby skole er som oftest multimodale, og Gyldendal har derfor etterstrebet at alt visuelt innhold har forklarende og pedagogiske alternative tekster (alt-tekst). 

En jente rekker opp hånda og sitter i et klasserom med en bærbar pc foran seg. Foto
Kjernen i Salaby skole er pedagogisk design, motiverende og engasjerende innhold, enkel navigasjon og god brukeropplevelse.
Foto: Hey Production
Tre bilder som viser en tegnet gutt som får hjelp fra en jente. Skjermbilde
Funksjoner som dra-og-slipp har lenge vært en stein i skoen for universell utforming. I oppgavene i Salaby skole brukes denne funksjonen mye, og de har klart å lage løsninger for dra-og-slipp som er universelt utformet.
Foto: Hey Production

Videre har de jobbet iherdig med å synstolke alle videoene i tjenesten.

Funksjoner som dra-og-slipp – hvor man flytter objekter på skjermen fra et sted til et annet ved hjelp av musepekeren – har lenge vært en stein i skoen for universell utforming.

I oppgavene i Salaby skole brukes denne funksjonen mye, og de har klart å lage løsninger for dra-og-slipp som er universelt utformet.   

Pedagogisk design, motiverende og engasjerende innhold, enkel navigasjon og god brukeropplevelse har vært kjernen i all utvikling helt siden oppstarten i 2006.

Gode brukertall og positive resultater på brukerundersøkelser viser at Gyldendal Undervisning langt på vei har lykkes med dette. 

Fortsatt er det noen funksjoner, spesielt i matteoppgaver, som ikke fungerer godt med skjermleser. Men Gyldendal har lagt lista høyt for konkurrentene og viser en innovativ iver etter å levere tjenester for alle.

Gevinst: Egen UU-plakat har gitt bedre arbeidsrutiner 

Ved å tolke og definere regelverket til en skolekontekst, har Gyldendal avdekket viktige mulighetsrom for å skape inkluderende læringsmidler.

Disse har blitt samlet i en egen UU-plakat. Plakaten gir redaktører, utviklere og designere et supert avsjekksdokument når de skal tenke ut og produsere nye oppgaver til elevene.

Plakaten har også gjort det mye lettere å innføre viktige rutiner for universell utforming som alle interne er kjent med. Universell utforming har på den måten blitt et felles ansvar for alle i teamet, som gjør at de som har fagansvaret for universell utforming, har fått et tverrfaglig og stødig team å jobbe med. 

Personer involvert i prosjektet

Hovedeier/oppdragsgiver for prosjektet: 
Gyldendal Norsk Forlag  
Linn Daatland Sagen 

Interne designere som har deltatt i prosjektet:
Jeiran Shenasi, senior webdesigner 
Ingvil Marstein, senior webdesigner  
Kristine Knapstad, webdesigner  
Izelin Tuulikki Tujunen, UX designer
Aimee Kleiven, prosjektleder universell utforming
Finn-Olav Myrvold og Mathias Børjesson, utviklere
Kristian Larsen og Stefano Lemma, illustrasjon og animasjon
Aimee Kleiven, Silje Foss Langeland, Gjertrud Langva, Hege Lind, Astrid Magnus Eskeland, redaktører
David Ådalen, produktleder

Samarbeidspartnere:
Media LT
Useit
Statped
Døves Medi
a

Juryens begrunnelse

En opplæringsplattform som gir alle elever rikelig med variasjon i skolehverdagen.

Salaby skole er en digitalt læringsressurs som gjør læringen til en lek for elevene gjennom varierte oppgaver, farger og animasjoner. 

Juryen vil fremheve den viktige jobben som er gjort med Salaby skole for at pensumet skal bli en god læringsopplevelse for alle – uansett ferdigheter og  funksjonsnedsettelser. Her er det satt søkelys på brukervennlighet knyttet til synshemninger, hørsel og språk. I tilegg har videoene blitt synstolket. Det har vært jobbet godt med universell utforming fra start slik at alle skal føle seg inkludert og motivert for å lære.

Juryen anerkjenner også at medarbeidere på tvers av organisasjonen bidrar for å gjøre Salaby skole universelt utformet. I tillegg har de en egen arbeidsgruppe som drøfter og arbeider frem stadig nye løsninger for å øke brukervennligheten. Gjennom menneskesentrert arbeid tar de hele tiden nye steg mot en mer inkluderende skole. 

Juryen for Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 gir hederlig omtale til Salaby skole i kategorien Informasjons- og interaksjonsdesign. Vi gleder oss til å følge Gyldendal Undervisning videre i dette viktige arbeidet. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.