Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design
  • Hederlig omtale i kategorien Landskapsarkitektur 
  • Oppdragsgiver: Oslo kommune Bydel Ullern
  • Landskapsarkitektur: Haug Landskap AS og Skaaret Landskap
  • Samarbeidspartnere: Oslobygg, Sykehjemsetaten, Oslo kommune utviklings- og kompetanseenheten, Helseetaten 

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og alle årets vinnere

Utfordring: Aktivitet og deltakelse – uansett funksjonsnivå 

Bydel Ullern i Oslo opplever, som resten av landet, at andelen eldre i befolkningen øker.

For at eldre skal leve gode, aktive og verdige liv, og for at en presset helsesektor skal få tid til å følge opp alle som trenger det, må hverdagen tilrettelegges for økt frihet og selvstendighet. 

Ullern ønsket å gi eldre i bydelen en inkluderende, grønn sone som inspirerte til både sosiale møter og selvstendige aktiviteter. Og de ønsket at sonen skulle være i bruk for besøkende, pårørende og forbipasserende – et universelt tiltak som brakte sammen eldre, småbarnsforeldre, studenter og unge. 

Bydelen hadde skissert opp utfordringene og rammene. Men løsningen var det innbyggerne som selv leverte.  

Grønt informasjonsskilt. Foto
Foto: Nikolai Kobets Freund/Oslo kommune
Veiviserstole foran en grønnbladet hekk. Foto
For at eldre skal leve gode, aktive og verdige liv, og for at en presset helsesektor skal få tid til å følge opp alle som trenger det, må hverdagen tilrettelegges for økt frihet og selvstendighet.
Foto: Nikolai Kobets Freund/Oslo kommune

Tilnærming: Konseptet og navnet kom fra innbyggerne 

For å lande et konsept som ivaretok alle behovene til hovedmålgruppen, de eldre i bydelen, inviterte bydel Ullern seniorer til en idémyldring.

Det var i denne idémyldringen at ildsjel og pensjonist Bjørg Duve i bydelen foreslo å lage en demenssti, som hun visste fantes et annet sted i Norge.  

Forslaget fikk varm mottakelse, og bydelen begynte å se på hva en demenssti skulle bestå av. Selve hovedideen var en tydelig markert sti som inneholdt skilt med lokalhistorie fra området.

Bydelen tok kontakt med Ullern eldreråd for å få forslag til lokal historie som burde være med på skiltene.   

Bydel Ullern ville at stien skulle invitere alle innbyggere inn, og de fryktet at navnet «demenssti» ville kunne utelukke mange fra å bruke stien.

De arrangerte derfor en navnekonkurranse i lokalavisa. Etter mange gode forslag endte de opp med Minnestien. 

Konseptet og navnet var klart takket være bred involvering av lokalbefolkningen. Samtidig hadde de skapt et viktig engasjement og forankring for Minnestien.  

Juryen vil rose Oslo kommune ved Bydel Ullern for denne nyskapende og fine måten å dele historier og mimre om fortiden på. Her kan man ta med en slektning og ta del i en historisk vandring i vakre omgivelser. Minnestien viser at man hverken må ty til store eller dyre prosjekter for å skape gode opplevelser for alle.

Trond Heggem

Kategorileder landskapsarkitektur

Resultat: Mimring for alle i grønne omgivelser 

Minnestien er Oslo kommunes første i sitt slag. Stien er tilknyttet Ullern helsehus og Ullern sykehjem, men er tilgjengelig for alle som ønsker seg en tur i grønne omgivelser.

Hele stien er enkel å navigere gjennom: Skiltene inneholder kart som forteller deg hvor du er til enhver tid, og de er i en høyde som gjør dem lesbare også fra rullestolen. Markerte stolper som viser veien videre er alltid synlige.   

I tillegg til skiltene med spennende og engasjerende lokalhistorie, tar stien oss gjennom aktivitetssoner og sansehage.

I aktivitetssonene er det sjakkbord, men uten fastmonterte stoler slik at rullestoler også  lett kan komme til. Her finner besøkende også universelt utformet petanquebane, treningsapparater og tilrettelagte sitteplasser.

De som ønsker et roligere tempo, kan ta turen til sansehagen for avslappende samtaler i frodige omgivelser.

Park anlagt med asfaltsti der to eldre går tur. Foto
Foto: Nikolai Kobets Freund/Oslo kommune
Grønt informasjonsskilt som står ute i en hage. Foto
Minnestien er Oslo kommunes første i sitt slag. Stien er tilknyttet Ullern helsehus og Ullern sykehjem, men er tilgjengelig for alle som ønsker seg en tur i grønne omgivelser.
Foto: Nikolai Kobets Freund/Oslo kommune

Hele Minnestien, inkludert aktivitetssonene, er trinnfri og universelt utformet for gående, barnevogner, rullatorer og rullestoler.

Minnestiens aktiviteter og uteområder er tilrettelagt for alle aldersgrupper, og hele bredden av lokalbefolkningen bringes tett på seniorenes nye tilholdssted. Det skaper flotte sosiale møter på tvers. 

Minnestien er Oslo sin første demenssti. Det fins ingen liknende løsninger i byen. Den bidrar til mangfold, likeverd og inkludering gjennom universell utforming av både de fysiske omgivelsene og skiltingen.

Oslo kommunes visuelle identitet er grunnleggende universelt utformet og sikrer tilgjengelighet og universell utforming. Alt er grundig testet, og ivaretar gjeldende krav.

Som den første kommunen i Norge tar identiteten eksplisitt for seg eksempler på demensvennlig skilting i designmanualen.  

Gevinst: Skapt engasjement for flere minnestier 

I dag benyttes Minnestien av pasienter på Ullern sykehus, beboere på Ullern sykehjem, medarbeidere på arbeidsplassene, pårørende til beboerne og alle øvrige innbyggere i bydelen.

Minnestien har blitt en populær møteplass for alle.  

Gjennom et samarbeid mellom Bydel Ullern, Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo (UKE), Oslobygg og Sykehjemsetaten i Oslo har et fremragende prosjekt blitt gjennomført. Det har inspirert til mer innovasjon innad og på tvers av sektorer i kommunen. 

Minnestien har skapt stort engasjement også utenfor bydelen. Prosjekteierne har presentert Minnestien i flere sammenhenger, blant annet for Et aldersvennlig Norge og på Åpen dag om demens i Oslo.

Håpet er at flere kommuner i Norge blir inspirert til å lage universelt utformede minnestier som bringer folk sammen. Slike lavterskeltilbud som spiller på det lokale engasjementet kan skape stor begeistring og mestringsfølelse.  

Personer involvert i prosjektet

Oppdragsgiver/hovedeier:  
Bydel Ullern ved Mari Bilben, seniorveileder og koordinator for aldersvennlig bydel  

Landskapsarkitekter:  
Haug Landskap AS ved Merete Haug, landskapsarkitekt MNLA  
Skaaret Landskap ved Lars Mortensen, driftsleder  

Design:  
Oslo kommune, Utviklings og kompetanseetaten ved Bård Jemtland, fagansvarlig visuell identitet 

Samarbeidspartner i prosjektet:  
Oslobygg ved Jan Tore Lindskog, seniorrådgiver UU og Rune Sveen, teknisk forvalter  
Sykehjemsetaten ved Marit Westlie, driftskoordinator  
Helseetaten ved Sigrid Aketun, fagkonsulent 

Juryens begrunnelse

En tur gjennom Oslos historie og en spennende minnevandring for eldre og deres nære.

Langs tilrettelagte stier med benker og aktivitetsparker – i direkte nærhet til demensboliger – ligger de: skilt som forteller om byens historie, og dermed også historiene til generasjonene som bor her. Dette er «Minnestien».

Juryen vil rose Oslo kommune Bydel Ullern, for denne nyskapende og fine måten å dele historier og mimre om fortiden på. Her kan man ta med en slektning og ta del i en historisk vandring i vakre omgivelser.

Minnestien viser at man hverken må ty til store eller dyre prosjekter for å skape gode opplevelser for alle.

Juryen for Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 gir hederlig omtale til Minnestien i kategorien Landskapsarkitektur. Oslo kommune ved Bydel Ullern har lykkes i å skape opplevelser med Minnestien, og juryen håper å kunne mimre langs flere stier rundt om i landet i fremtiden. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.