Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design
  • Hederlig omtale i kategorien Arkitektur
  • Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
  • Arkitekt: Arkitektskap AS 

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og alle årets vinnere

Utfordring: Tilgjengeliggjøre og bevare

Mange har et forhold til Akershus slott og dets historie. Her finner du restene av den opprinnelige middelalderborgen, rom fra de dansk-norske kongenes residens, dystre fangehull, smale ganger og storslåtte haller.

I dag er det stedet for blant annet kongelige begivenheter, regjeringens representasjoner og middager samt bryllup, konserter og gudstjenester i slottskirken.

Historien strekker seg helt tilbake til middelalderen, men med sterke innslag i arkitekturen fra både 1600- og 1900-tallet.

Det er viktig historie man beveger seg gjennom i og rundt Akershus slott. Men frem til nå har det ikke vært tilrettelagt for rullestolbrukere, personer med nedsatt bevegelse og svaksynte. 

Prosjekteieren Forsvarsbygg hadde en betydelig oppgave foran seg. Samtidig som de skulle sikre tilgang for alle, måtte de sørge for at tilpasningene fungerte harmonisk med det historisk arkitektoniske uttrykket.

Steintrapp til venstre, heis til høyre der trappen har blitt flatet ut.
Foto: Forsvarsbygg
Trapp i stein, der ene halvparten gjøres om til en heis.
Samtidig som Akershus slott skulle bli tilgjengelig for alle, måtte tilpasningene fungere harmonisk med det historisk arkitektoniske uttrykket.
Foto: Forsvarsbygg

Tilnærming: Harmoni mellom universell og historisk utforming 

Prosjektets målsetting var å tilgjengeliggjøre de mest betydningsfulle delene av Akershus slott, uten å forringe de kulturhistoriske- eller opplevelsesverdiene som kulturminnet representerer.

Det måtte skapes enkle, intuitive og gode løsninger for alle. Løsningene måtte passe sømløst inn i de historiske omgivelsene og bli en så naturlig del av slottet som mulig.

Akershus slott gikk derfor i gang med å utarbeide løsninger laget av materialer og kvaliteter som gjenspeilet omgivelsene rundt, og de sørget for at tilgjengelighetsløsningene var detaljerte og estetiske.

På den måten skulle for eksempel en rampe appellere til både rullende og gående. 

For å sørge for at tilretteleggingen løste problemet, ble det gjennomført en svært omfattende medvirkningsprosess: Interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser, foreninger, brukere, ansatte ble aktivt ble involvert, inkludert Riksantikvaren og Byantikvaren.

Resultat: Omfattende tilpasninger og nybrottsarbeid 

De omfattende tilpasningene som er gjennomført, inkluderer et nytt heistårn, som erstattet den ene delen av Arneberg-trappen, i borggården for å komme til hovedinngangen.

Det har videre blitt bygget en ny heis til kongelosjen, kledd innvendig med skinn og med jerngitter på heisdøren. Dette gir heisen et tydelig historisk preg.

Forsvarsbygg har også satt opp løfteplattformer og ramper, og oppgradert kontrasten og belysningen i slottets mørkere deler.

Nå kan vi alle se de vakre detaljene i slottet bedre. 

Resultatet er et sammenhengende søkelys på universell utforming og bærekraft. Slottet gir nå tilgang til et større mangfold av mennesker, samtidig som de historiske verdiene har blitt ivaretatt.

Materialene som er benyttet passer sammen med det historiske uttrykket og gjør det mindre påfallende at blant annet heisen og rampa har blitt lagt til i ettertid. 

Eksteriør i stein, med trapp foran og inngang til heis på siden.
Forsvarsbygg og Arkitektskap har vist at det er mulig å tilgjengeliggjøre historiske bygg uten at det går på bekostning av de kulturhistoriske verdiene rundt.
Foto: Forsvarsbygg

Omfanget av endringer og inngrep i et så betydningsfullt kulturminne som Akershus slott er nybrottsarbeid i Norge.

Her er det spesialutviklet en lang rekke komponenter som bidrar til inkludering, blant annet spesialtilpassede løfteplattformer og heiser, samt utstrakt bruk av konstruksjoner, byggemetoder og materialer som normalt ikke benyttes i dag.

I dette inngår gjenbruk av materialer, bruk av tradisjonshåndverk og utvikling av helt nye løsninger. 

Et viktig aspekt har vært en lang og utstrakt dialog med vernemyndighetene og bred medvirkning. Dette har vært helt avgjørende for å komme frem til de omforente løsningene og for at prosjektet har kunnet bli utført innenfor de gjeldende fredningsbestemmelsene. 

Akershus slott har sett muligheter der mange ville sett begrensninger.

Forsvarsbygg har kommet langt i å åpne Akershus slott for alle, uten å ty til prangende løsninger som bryter med helhetsopplevelsen. Detaljene i det inkluderende designet jobber godt med omgivelsene

John Arne Bjerknes

Juryleder og kategorileder arkitektur

Gevinst: Et symbol for andre historiske bygg 

Forsvarsbygg og Arkitektskap har gjort en fortreffelig jobb med de inkluderende og etterlengtede tilpasningene. Og kanskje enda viktigere, de har vist at det er mulig å tilgjengeliggjøre historiske bygg uten at det går på bekostning av de kulturhistoriske verdiene rundt.

For å få til dette har de tenkt på både uttrykk og tilgjengelighet utover minstekravene for tilrettelegging av slottet. 

 
Å åpne slottet er til glede for svært mange, og ikke minst med tanke på muligheten til å oppleve slottets arkitektoniske og historiske verdier.

At dette nå ikke begrenses til personer som er gode til beins, gir Akershus slott større betydning som kulturminne, og legitimitet som arena for viktige nasjonale seremonier. 

Riksantikvaren har senere uttalt at «…klarte man å gjøre Akershus slott tilgjengelig, skal man klare det på alle andre steder også». Akershus slott har lenge stått som et stolt og mektig symbol for landet.

Nå står det også som et skinnende symbol på at inkluderende arkitektur og bærekraft er mulig å oppnå for andre historiske bygg.

Personer involvert i prosjektet

Oppdragsgiver/hovedeier:  
Forsvarsbygg 

Arkitekt: 
Arkitektskap AS (PGL, arkitekter, interiørarkitekter og kulturminnerådgivere) 

Produsent:  
Hovedentreprenør: Oslo Byggentreprenør AS  
Metallarbeider: Myhre Lås & Mekaniske AS 
Heiser og løfteplattformer: TKS Heis AS / Guldman AS / Åhmans AB 
Murer og steinarbeider: Murpartnern AS 
Steinarbeider: Johansen Monument AS
Maler: Ole Andreas Klaveness AS  

Samarbeidspartnere i prosjektet: 
Kulturminnerådgiving: NIKU og Forsvarsbygg 
RIB og RIV: WSP Norge AS 
RIE: Asplan Viak AS 
Lysdesign: Kyndill AS, Asplan Viak AS og COWI AS  
Geoteknikk: NGI
Rådgiver murverk: Terje Berner & co AS  

Interessenter i medvirkningsprosessen:
Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norsk Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Riksantikvaren, Byantikvaren, Oslo Byes Vel, Akershus Slotts Venner, Fortidsminneforeningen avdeling Oslo, i tillegg til representanter for Forsvarsbygg, stedlig forvaltning, kirken, drift og forsvarsstaben. 

Juryens begrunnelse

En nydelig og omtenksom tilgjengeliggjøring av historiske Akershus slott.

Vi vil fremheve det vakre og diskré arbeidet som er gjort for å gjøre Akershus slott tilgjengelig for alle. Prosjekteieren Forsvarsbygg har hatt et vanskelig utgangspunkt: Her er det både strenge historiske rammer som skal bevares, og fysiske barrierer som krever kreative løsninger for å få alle med.

Forsvarsbygg har kommet langt i å åpne Akershus slott for alle, uten å ty til prangende løsninger som bryter med helhetsopplevelsen. Detaljene i det inkluderende designet jobber godt med omgivelsene.

En god og omfattende brukermedvirkning har gitt positiv effekt. Nå kan flere glede seg over Akershus slott.  

Juryen for Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 gir hederlig omtale til Akershus slott i kategorien Arkitektur. Vi håper flere historiske bygg lar seg inspirere. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.