Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

En digital plattform for enkel og oversiktlig miljøsertifisering og bærekraftsrapportering

Hvem

Kvist Solutions

Hvor

Oslo

Fagdisipliner

Interaksjonsdesign
Tjenestedesign
Merkevare- og identitetsdesign

Foto: init

I 2018 hadde studenten Fabian Utigard sommerjobb der han skulle bistå i miljøsertifisering av et stort byggeprosjekt. Her la han merke til utfordringene byggeprosjekter opplever med å holde oversikt over all dokumentasjonen, og sikre nødvendig fremgang i sertifiseringen. I slike prosjekter må mange aktører involveres i kompliserte prosesser for å sørge for riktig rapportering. 

Da han senere gikk på entreprenørskolen ved NTNU, fikk sivilingeniøren Utigard ideen om å skape en digital plattform for å forenkle det hele. Sammen med Mathias Engevik og Eirik Tømmervik grunnla han Kvist Solutions.  

Traff en nerve i byggebransjen

Da de snakket med aktører i bransjen, viste det seg at de hadde truffet en nerve. Folk kjente seg igjen i problemstillingene.  

Dette ble startpunktet for arbeidet med å utvikle og designe init – en digital plattform for enkel og oversiktlig miljøsertifisering og bærekraftsrapportering.  

Flere av de største aktørene innen bygg og anlegg i Norge, Veidekke, Skanska, NCC, AF Gruppen og OBOS, investerte tid og ressurser for å delta i kartleggingen og bli med på pilotprosjekter.  

Gründerne fikk støtte fra DOGAs innovasjonsprogram DIP, slik at de kunne ansette en designer, og engasjere designbyrået Nice som støttespillere tidlig i utviklingen av tjenesten. Det ble avgjørende både for fremdriften i prosjektet og at løsningen ble enkel og brukervennlig.  

Det som startet som en studentbedrift, teller nå 12 ansatte og en raskt voksende kundeliste i både Norge og Sverige. Samarbeidet med ledende aktører har også gitt opphav til nye produkter og tjenester.  

Selskapet har sikret finansiering fra Innovasjon Norge, i tillegg til å nylig ha hentet midler fra anerkjente investorer som DNB Ventures, Arkwright X, Alliance Venture, Stor-Oslo Eiendom og Squid (tidligere Vater), i tillegg til engleinvestorer. 

Skjermbilde av init.
init vil gjøre klimasertifisering enklere for byggebransjen.
Foto: init

13 prosent av 2030-klimamålet

Verktøyet init er innkjøpt av rådgivere, entreprenører og byggherrer og er nå i bruk på en rekke byggeprosjekter.  

Dette vil ha en betydelig effekt på miljøet. Ifølge BRE (som forvalter og utvikler BREEAM-rammeverket) vil miljøsertifiserte bygg ha 22 prosent lavere CO2-utslipp gjennom sitt livsløp, sammenlignet med usertifiserte bygg. Dersom alle nye byggeprosjekter blir korrekt miljøsertifisert, vil samlet besparelse i CO2-utslipp tilsvare 6,6 prosent av alt årlig utslipp i landet.

Norge har som klimamål å redusere utslippet med 50 prosent innen 2030. Besparelsen ved å miljøsertifisere alle byggeprosjekter vil dermed kunne tilsvare 13 prosent av Norges klimamål. 

Skjermbilde av init.

Skjermbilde av init.

Foto: init

Juryen uttaler

For bygg- og anleggsbransjen har det nå blitt enklere å oppfylle strenge miljøkrav.  

Vi lar oss begeistre av forretningsideen og utviklingsprosessen bak init – miljøsertifisering av bygg gjort superenkelt. Kvist Solutions startet som studentbedrift med et mål om å hjelpe aktørene i bransjen med å bli miljøsertifisert og rapportere på bærekraftsmål. Vi gleder oss over at selskapet på kort tid har tatt et stort steg i den retningen.  

init – miljøsertifisering av bygg gjort superenkelt tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et forbilde for god bruk av interaksjons- og tjenestedesign.   

En svært brukervennlig løsning og et enkelt, tydelig formspråk forenkler miljørapporteringen, og frigir dyrebar tid som nå kan brukes til å utvikle nye og mer bærekraftige løsninger i byggebransjen.  

Vi ser en løsning som har potensial til å bli en game changer for bransjen! 

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi. 
 
Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Katalysator for grønn omstilling

Gjennom å forenkle miljørapportering og -sertifisering, er init en katalysator for grønn omstilling av byggenæringen. 

Fremmer læring på tvers

init samler beste praksis fra ulike aktører i byggenæringen på ett sted. Dette muliggjør bedre læring på tvers og hjelper bransjen med å være oppdatert på de beste løsningene tilgjengelig. 

Frigjør verdifull tid

init erstatter trege og utdaterte prosesser. Dette frigjør verdifull tid som kan brukes til å utvikle nye, mer bærekraftige løsninger i byggebransjen. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.