Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

OVATI™ – norsk takstein med integrerte solceller

Hvem

Skarpnes AS
Sun-Net AS
Autarq GmbH

Hvor

Grimstad, Agder

Fagdisiplin

Industridesign

OVATI ™ er verdens første betongtakstein med integrerte solceller. Det gir et robust og vakkert utseende skråtak som produserer strøm. Det er tilpasset et nordisk klima, har lave vedlikeholdskostnader og lang levetid. 

Energi er essensielt for all utvikling, men er også en knapp ressurs, og i stor grad tuftet på fossile kilder. Utbygging av strømnettet fører til massive naturinngrep og store kostnader. Å utnytte tak for å lage strøm er en av mange tiltak som kan bidra til mer bærekraftig energiproduksjon. 

OVATI™ løser dette. Takstein har lenge vært brukt over hele verden fordi den gir bygget god beskyttelse, har lang levetid, estetisk hever bygget og kan tilpasses lokal byggeskikk. OVATI™ kombinerer Skarpnes’ taksteinsteknologi med solenergi for å la huseiere produsere sin egen strøm. 

Trepartssamarbeid ga resultater 

Veien hit begynte allerede i 2014. Morten Meier kom tilfeldig i kontakt med den tyske solcelleprodusenten Autarq under et besøk i Moseldalen i Tyskland. Den tradisjonsrike takstein-produsenten Skarpnes fra Grimstad var nysgjerrig på solcelleteknologi, det var Meier som senere knyttet kontakten mellom selskapene. Meier startet selv selskapet Sun-Net og ble med på utviklingsprosessen.

Taksteinen fra OVATI ™ er tilpasset et nordisk klima, basert på hundre års erfaring med produktutvikling og et resultat av nyskapende samarbeid.

Trepartssamarbeidet ledet til at den første piloten av Ovati solcelletakstein kunne produseres i 2019. I 2021 ble den lansert som kommersielt produkt.  

Samme år ble Skarpnes tildelt 2,4 millioner euro i utviklingsmidler fra EU-fondet Fast Track to Innovation (grant agreement 970958). Midlene er en internasjonal anerkjennelse og går til et forsknings- og utviklingsprosjekt som har som mål å bli den nye standarden for solcelleløsninger for tradisjonelle tak i hele EU-området.  

Når taket gir inntekter 

En av fordelene med OVATI™ er at den passer til både nybygg og rehabiliterte bygninger. Ved å produsere egen strøm tar det ca. ti år for en huseier å nedbetale investeringen. Siden taksteinen har en levetid på 30 til 40 år, innebærer det minst 20 år med et tak som gir inntekter. Når solcellenes levetid er omme, vil taket likevel være fullt funksjonelt som et tradisjonelt tak.

Også samfunnsøkonomisk vil det være en fordel hvis mange installerer tak som produserer strøm. Sammenliknet med andre fornybare strømkilder, som vann- og vindkraft, blir det mindre naturpåvirkning, ingen lydforurensning og ingen transport eller nettkostnad. Strømproduserende tak har lave driftskostnader og kan bygges ut trinnvis, tak for tak.

Roof with Ovati roof tiles.

Foto: OVATI ™

Skarpnes jobber aktivt for å få flest mulig av deres taksteinkunder til å velge OVATI™. Parallelt med dette, som koordinator av det EU-støttede utviklingsprosjektet Tile Plus, arbeider selskapet for å innlemme andre leverandører i fremtidens solcelleløsninger. 

Juryen uttaler

Endelig en takstein som fanger solenergi og forsyner huset med energi! 

Vi synes taksteintak med integrerte solceller ser mye bedre ut enn tak med solcellepaneler montert på toppen. Taksteinen er dessuten tilpasset nordisk klima, basert på hundre års erfaring med produktutvikling – og et resultat av nyskapende samarbeid med en ledende høyteknologibedrift.  

OVATI™ tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et fremtidsrettet produkt med funksjonell utforming, høy kvalitet og lang levetid.  

Vi har sterk tro på potensialet til denne taksteinen. Et hus med egen strømproduksjon er et hus for fremtiden. 

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Superlokal strømproduksjon

Mer solenergi bidrar til å øke produksjonen av elektrisitet i Norge og redusere bruken av fossil energi. Produksjon av egen strøm frigjør kapasitet på strømnettet og kan bidra til å senke behovet for utbygging og inngrep i naturen. 

Produsert i Grimstad

Taksteinene produseres i Grimstad. Sand, som er hovedråstoffet, blir hentet i lokalt sandtak og har kort transportvei. Ved å integrere solcellene i taksteinen spares materialer og aluminiumsramme blir unødvendig. 

Samarbeid for innovasjon

Taksteinen er resultat av samarbeid mellom Universitetet i Ålborg og tre selskaper i tre land. I tillegg samarbeider produsenten Skarpnes med Innovasjon Norge og med EU om finansiering og skalering av teknologien. Prosjektet favner offentlig, private aktører i tre europeiske land. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.