Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

HasleTre (Redd Barna-huset) er Norges første demonterbare kontorbygg

Hvem

Höegh Eiendom AS, AF Eiendom AS, Oslotre AS, Seltor AS, Romlaboratoriet AS, I-d. Interiørarkitektur & design AS og Redd Barna

Hvor

Hasle, Oslo

Fagdisipliner

Arkitektur
Ombruk
Interiørarkitektur

Höegh Eiendom og AF Eiendom bestemte seg for å utvikle et nytt trehuskonsept for kontor- og næringslokaler. De ville vise at det er mulig å bygge miljøvennlig med minst 50 prosent lavere klimagassutslipp enn et tilsvarende konvensjonelt næringsbygg. 

Bakgrunnen er at bygg- og eiendomssektoren på verdensbasis står for cirka 40 prosent av de totale klimagassutslippene og en like stor andel av råvareuttaket. 

Arkitektfirmaet Oslotre ble invitert til å være med på å utvikle HasleTre, et kontorbygg der trevirke erstatter stål- og betongkonstruksjoner.  

Tre-mot-tre i bæresystem 

Med innovasjonsstøtte fra Enova utredet prosjektgruppen om de kunne utvikle byggemetoder som gir rom for fremtidig demontering. Ambisjonen var at materialvalg og bærekonstruksjoner skulle gjøre det mulig å demontere og ombruke alle bygningskomponentene.  
 
Utredningen gjorde utbyggerne trygge på at det var fullt mulig å basere seg på denne typen innovative løsninger. Blant annet ble det utviklet en ny metode for tre-mot-tre-sammenføyninger i bæresystemet, noe som betyr mindre bruk av stål og betong.  

Interiør av kontorlokale i treverk. Foto
Ved å utvikle et nytt trehuskonsept, ville Höegh Eiendom og AF Eiendom vise at det er mulig å bygge miljøvennlig med minst 50 prosent lavere klimagassutslipp enn et tilsvarende konvensjonelt næringsbygg.
Foto: Dag Sandveen
Trappeløp i heltre. Foto
Arkitektfirmaet Oslotre ble invitert til å være med på å utvikle kontorbygget der trevirke erstatter stål- og betongkonstruksjoner.
Foto: Einar Aslaksen

De gikk derfor videre og utarbeidet et forprosjekt med fullskala, fysiske modeller av de nye tre-mot-tre-løsningene. Dermed kunne de justeres og gjennomarbeides, og dette skapte gjennomslag og forståelse for løsningene hos alle de involverte.  

Totalentreprenøren Seltor Gruppen tok eierskap til de høye miljøambisjonene. Det gjorde også Redd Barna som signerte leieavtale underveis. De fikk påvirke den innvendige utformingen i nært samarbeid med interiørarkitektene.  

Et bygg som kan tas fra hverandre 

Resultatet er blitt Norges første demonterbare og ombrukbare kontorbygg i tre. Utstrakt bruk av prefabrikkerte treelementer og innovative løsninger i bæresystem og dekker, muliggjør enkel montering og demontering.  

Interiørkonseptet viderefører byggets miljøambisjon. Den faste innredningen kan demonteres og løst inventar kan ombrukes.

At bygget er tilpasset langvarig bruk, var minst like viktig som at det kan demonteres. Dette forutsetter en fleksibel og tilpasningsdyktig planløsning og tekniske installasjoner.

Planløsningen med bæresøyler i et enkelt mønster gjør det lett å dele opp lokalene i nye rom ut fra fremtidige behov. Interiøret og de tekniske løsningene kan endres og tilpasses. Bygget er også utstyrt med anvisninger for demontering, endringer og endelig avvikling.  

HasleTre viser dermed hvordan god arkitektur kan bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling av bygg- og eiendomsbransjen mot en ny sirkulærøkonomi. 

Kontorlandskap i heltre. Foto

Redd Barna signerte tidlig leieavtale, og fikk virke den innvendige utformingen i nært samarbeid med interiørarkitektene.  

Foto: Einar Aslaksen

Inspirerer til bærekraftig arkitektur 

Arkitektene i Oslotre og leietakerne Redd Barna har opplevd enorm pågang fra fagfolk og organisasjoner som ønsker å komme på besøk og lære mer. Interessen har vært stor fra både inn- og utland og fra mange ulike bransjer og samfunnsområder. HasleTre har også vunnet flere fagpriser. 

Siden Redd Barna heier frem ombruk og gode klimaløsninger, opplever byggherren og arkitektene at deres sirkulære ambisjoner blir trukket lenger enn de hadde kunnet forestille seg. Dette illustrerer at et bygg med en tydelig identitet kan inspirere og bidra til en bærekraftig omstilling. 

Interiør med vegger i heltre og store vinduer. Foto

Planløsningen med bæresøyler i et enkelt mønster gjør det lett å dele opp lokalene i nye rom ut fra fremtidige behov. Interiøret og de tekniske løsningene kan endres og tilpasses.

Foto: Einar Aslaksen

Viktig med tett samarbeid 

Et av de viktigste læringspunktene i prosjektet er at prinsippet om ombruk må forankres hos alle aktørene tidlig i prosessen. For interiørarkitektene ble det som ellers ofte er lineære prosesser fra idéfase til bestilling og leveranse av møbler, erstattet med mer utforskende og dynamiske prosesser. Designkonseptet ble holdt åpent gjennom større deler av prosessen, og tett samarbeid mellom kunde, leverandører og håndverkere ble avgjørende for å lykkes. 

En pågående studie i samarbeid mellom Redd Barna og NMBU undersøker også virkningene på trivsel og sykefravær ved å flytte inn i et nytt hus med utstrakt bruk av naturmaterialer og god tilgang på dagslys.

Sunt og trivelig arbeidsmiljø 

Det er enighet i prosjektet om at HasleTre med sine eksponerte treflater bidrar til en lun atmosfære og et sunt inneklima.

Flere grep ble tatt: 

  • Utstrakt bruk av trespiler og korkplater gir god romakustikk. 
  • Teppet i kontorlokalene, et industrielt geitehårsteppe med luftrensende og fuktighetsregulerende egenskaper, er med på å gi en stabilt god luftkvalitet. 
  • Store velplasserte vinduer i fasaden sikrer godt dagslys. 
  • Åpningsbare vinduer og kontrollere med mulighet for styring av temperatur, lys og solskjerming gir brukerne personlig innvirkning på inneklima.  

Kombinasjonen av alle disse elementene, bidrar til at Hasle Tre er et godt og sunt bygg å oppholde seg i. Et bygg som skaper trivsel og gir gode rammer for en produktiv arbeidsdag.

En pågående studie i samarbeid mellom Redd Barna og NMBU undersøker også virkningene på trivsel og sykefravær ved å flytte inn i et nytt hus med utstrakt bruk av naturmaterialer og god tilgang på dagslys.

Lokalene har også blitt en identitetsmarkør for organisasjonen som er opptatt av klimaspørsmål og en bærekraftig fremtid for verdens barn.

Åpent og lyst spiserom. Foto

Gjennom hele bygget er det brukt store vinduer, samt naturmaterialer som gir god akustikk og luftkvalitet. Dette bidrar til at HasleTre er et godt og sunt bygg å oppholde seg i.

Foto: Einar Aslaksen

Juryens begrunnelse

I en verden med ressurs- og klimautfordringer trenger vi virkelig å tenke nytt rundt gjenbruk og materialer.  

HasleTre demonstrerer en helt ny måte å bygge på. Den innovative byggeteknikken baserer seg på prefabrikkerte deler i massivtre som kan tas fra hverandre og settes sammen på nye måter. Dette gir en fleksibilitet som sikrer lang levetid.  

Juryen er begeistret for den ærlige og lekne arkitekturen i de håndverksmessige kvalitetene i HasleTre. På innsiden har de skapt åpne, innbydende rom som utstråler varme og tillit. Det er forbilledlig hvordan fasadens formspråk er videreført i interiør og møblement.  

HasleTre tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et forbildeprosjekt både i form og materialbruk. Med HasleTre har Redd Barna fått et bygg som bidrar til stolthet, trivsel og en god arbeidsdag. Dette er et strålende eksempel som viser den nære sammenhengen mellom arkitektur og folkehelse.

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

  Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Bygget for ombruk

Bygg- og eiendomssektoren på verdensbasis står for cirka 40 prosent av de totale klimagassutslippene og en like stor andel av råvareuttaket.

Ved å designe for ombruk og gjenbruk, legger man til rette for en mer sirkulær byggenæring. Byggemetoden reduserer også drastisk behovet for bruk av stål og betong – og dermed også byggets samlede fotavtrykk.

Trivsels- og helsefremmende arkitektur

Arkitekturen i HasleTre bidrar til en lun atmosfære og et sunt inneklima. God arkitektur er viktig for folkehelsen, og dette prosjektet viser til konkrete løsninger for helsefremmende arkitektur.

Høye ambisjoner driver bærekraftig innovasjon

Siden Redd Barna heier frem ombruk og gode klimaløsninger, opplever byggherren og arkitektene at deres sirkulære ambisjoner blir trukket lenger enn de hadde kunnet forestille seg.

Dette illustrerer at et bygg med en tydelig identitet kan inspirere og bidra til en bærekraftig omstilling. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.