Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Bybanens første underjordiske holdeplass

Hvem

Bybanen Utbygging, Vestland fylkeskommune
3RW arkitekter, Veidekke, Sweco Norge, Light Bureau, Smedsvig Landskapsarkitekter AS, SWECO Architects, Inger Johanne Rasmussen m.fl.

Hvor

Haukeland, Bergen

Fagdisipliner

Arkitektur
By- og stedsutvikling
Byromsutvikling
Landskapsarkitektur

Av de ni holdeplassene på Bybanens linje 2 er det én som ligger inne i fjellet: Haukeland sjukehus. Det er ikke bare den travleste holdeplassen, men også den alle snakker om. 

Bybanen i Bergen er en åpenbaring. Og med stasjonen på Haukeland har den fått sin katedral

Gaute Brochmann

Arkitekturanmelder Morgenbladet

30 meter under bakken 

Bergens nye bybanelinje åpnet i november 2022. Det tar 15 minutter å reise fra sentrum til endestoppet Fyllingsdalen. Strekningen er på 10 km, hvorav halvparten går i tunnel. 

Haukeland sjukehus holdeplass ligger 30 meter under bakkenivå, og er dimensjonert for 14 500 passasjerer daglig. Inngangspartiene er utformet som paviljonger i glass. 

Adkomsten skjer via heis, rulletrapper i tre nivåer, eller trapper. 

Gulvet i plattformhallen er utsmykket med fargerike terrazzoheller. Kunstverket har navnet Melkeveien, og er utformet av tekstilkunstner Inger Johanne Rasmussen. Passasjerene møter innslag av det samme stjernemotivet på vei til og fra plattformen.  

Eksteriør i glass. Foto
Haukeland sjukehus holdeplass ligger 30 meter under bakkenivå, og er dimensjonert for 14 500 passasjerer daglig. Inngangspartiene er utformet som paviljonger i glass.  
Foto: Arkitekturfoto v/Alex Coppo
Innvendig trappeoppgang der det er lyst og høyt under taket. Foto
Holdeplassen skulle være enkelt tilgjengelig, forutsigbar, og trygg å bruke for alle innbyggere og reisende. Opplevd sikkerhet var et nøkkelord.
Foto: Arkitekturfoto v/Alex Coppo

Underjordisk trygghet 

Bybanen Utbygging og entreprenørene jobbet tett sammen med design- og arkitekturfagene i den lange prosjekteringsprosessen.

Målet var å skape gode knutepunkter og møteplasser knyttet til holdeplassen. Dette er Bergens første underjordiske holdeplass, og det var grunnleggende å videreføre Bybanens enkle og gjenkjennelige formspråk og brukersentrerte design.  

Holdeplassen skulle være enkelt tilgjengelig, forutsigbar, og trygg å bruke for alle innbyggere og reisende. Opplevd sikkerhet var et nøkkelord.

Brukerinvolvering, både med representanter fra sykehusene og personer med funksjonsvariasjoner, ga viktige innspill for å lykkes med å forene de komplekse tekniske kravene med byens urbane ambisjoner og ønsket om en vakker utforming.

Holdeplassen ble prosjektert i 3D, og den digitale modellen var et godt verktøy for å visualisere fremtidige løsninger.
 

Fliser i rosa og grønt på guldet. Foto

Gulvet i plattformhallen er utsmykket med fargerike terrazzoheller. Kunstverket har navnet Melkeveien, og er utformet av tekstilkunstner Inger Johanne Rasmussen.

Foto: Morten Wanvik

Katedralen som rommer alle  

Holdeplassen er tatt imot med åpne armer av Bergens befolkning og tilreisende. Nå er det blitt enkelt å reise kollektivt til byens to store sykehus. 

Bybanen er Bergens største byutviklingsprosjekt med målsetting både å styrke bymiljøet og å gi en trygg og effektiv reise, og øke andelen kollektivreisende. Pilen peker i riktig retning. Bybanens nye linje 2 hadde nærmere 250 000 påstigninger i september 2023. 

Og det er ikke bare sykehustrafikken og lokalbefolkningen som nyter godt av det nye tilbudet på Haukeland. Turglade bergensere har også fått enklere tilgang til å bestige Ulriken, det høyeste av Bergens syv fjell. 

For å skape en attraktiv holdeplass under bakken var det ekstra viktig med gode tverrfaglige prosesser, der ulike fagområder kom sammen. Utbyggerne har erfart at samspillet mellom arkitektur, kunst og lysdesign har tilført noe ekstraordinært. 

Holdeplassen oppleves som noe mer enn en triviell nødvendighet på vei til eller fra dagens gjøremål.  

«Bybanen i Bergen er en åpenbaring. Og med stasjonen på Haukeland har den fått sin katedral», skriver arkitekturanmelder Gaute Brochmann i Morgenbladet.  

Flere involverte i prosjektet

Byggherre: Bybanen Utbygging, Vestland fylkeskommune   
Arkitektur: 3RW Arkitekter   
Landskapsarkitektur: Smedsvig Landskapsarkitekter AS og SWECO Architects  
Lysdesign: Light Bureau  
Hovedentreprenør: Veidekke  
Prosjektering: Sweco Norge  
Utsmykking: Inger Johanne Rasmussen  
Underentreprenører: Boasson AS, GK Inneklima AS, Tunge Ting AS
Rulletrapper: Thyssenkrupp  
Himlinger: Bare 3

 

Stor hall med svak helning i gulvet. Treverk i taket. Foto

Utbyggerne har erfart at samspillet mellom arkitektur, kunst og lysdesign har tilført noe ekstraordinært.  Holdeplassen oppleves som noe mer enn en triviell nødvendighet på vei til eller fra dagens gjøremål.   

Foto: Iver Daaland Åse

Juryens begrunnelse

«Det er noe storslagent ved den underjordiske holdeplassen Haukeland sjukehus som gjør at den med rette kan kalles Bergens nye katedral. 

30 meter under bakken har Bybanen Utbygging lyktes med å skape et vakkert og forseggjort rom basert på behersket bruk av materialer og sjeldent godt arkitekthåndverk. Vi oppfatter stedet som spektakulært, nesten sakralt. Det er elegant utført med varm materialitet og virkningsfull bruk av lys, slik at holdeplassen fremstår som inviterende og menneskelig.    

Det er noe poetisk vakkert over at et sted for kortvarige opphold utføres med en slik omtanke og overskudd som Bergens nye katedral beviser. Bergens nye katedral tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er en viktig påminnelse om betydningen av fellesrommene i samfunnet.» 

Design og arkitektur skaper verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Trygt og spektakulært

Bybanestoppet ved Haukeland sjukehus er utført med robuste materialer, enkelt formspråk og godt samspill mellom arkitektur, lysdesign og utsmykking. Som et resultat oppleves bybanestoppet både spektakulært og som et trygt sted å oppholde seg.

Et attraktivt kollektivtilbud

God og inkluderende arkitektur bidrar til et mer attraktivt kollektivtilbud og at Bergen når sine mål om høyere kollektivandel og nullvekst i personbiltrafikken.

Identitetsskapende

Bybanen, og den nye holdeplassen på Haukeland, har blitt et synlig og identitetsskapende element i bymiljøet, og gir status til kollektivtransporten.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.