Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

StimuLab
  1. Den første diamanten kaller vi diagnosefasen. Den tilrettelegger for en helt åpen tilnærming, blant annet for å unngå utvikling basert på antakelser. Her jobber virksomheten(e) som eier prosjektet og problemet, sammen med leverandørene med å utforske problemfeltet helthetlig. Diagnosefasen resulterer i en felles forankret problemforståelse og en strategisk plan og målbilde for det videre arbeidet. 
  2. I diamant nummer to utforskes det valgte mulighetsrommet. Man utvikler ideer, involverer brukere og tester ulike konsepter, for til slutt å velge det som svarer best på oppgaven.  
  3. I den siste diamanten videreutvikles, prototypes og simuleres valgte løsning. Til slutt implementeres den valgte løsningen. Dette er virksomhetens ansvar. Hvis løsningen er en helt ny tjeneste, som f.eks. krever samordning og/eller ytterligere finansiering, brukes sluttresultatet som plattform for videre planlegging og finansiering. Da kan man også vurdere om prosjektet bør søke videre støtte hos andre ordninger i Difi eller andre steder i forvaltningen. 

Les mer om hvorfor vi bruker den triple diamanten for å løse komplekse problemstillinger i blogginnlegget La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resept. 

Her kan du lese mer om StimuLab (tidligere kalt Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign).