Mann som tegner og visualiserer.

Har din statlige virksomhet eller kommune et gjenstridig problem? Ønsker dere å løse dette på nye måter? Meld inn ditt prosjektforslag innen 28. februar 2020.

StimuLab søker nye samarbeidsprosjekter i stat og kommune

Workshop på Difi med tre kvinner som skriver på en tavle.

StimuLab stimulerer til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

Dette er StimuLab

Sykepleier og gammel dame som holder hender.

For å skape bedre tjenester og en mer effektiv forvaltning, trenger vi å jobbe på nye måter. Tjenestedesign er en brukerorientert, samskapende og eksperimenterende metode som kan bidra til å utvikle bedre tjenester – både for sluttbrukere og de som jobber i offentlig sektor.

Brukeren i sentrum for offentlig tjenesteutvikling

Prosjekter som får støtte fra StimuLab må forplikte seg til å følge en innovativ arbeidsmetode vi kaller trippel diamant. Den er testet og utviklet i løpet av prøveperioden. Den består av tre generelle faser. Hver diamant inneholder to trinn som viser hvordan prosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke. 

StimuLabs metode: Trippel diamant

Hånden til en kvinne som gjør V-tegnet.

To nye prosjekter har fått støtte fra StimuLab, etter siste runde med tildelinger i 2018. Det ene prosjektet gjennomføres av Moss kommune, det andre av Folkehelseinstituttet i samarbeid med EAT. 

To nye stimulabprosjekter

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og statssekretær Paul Chaffey.
Garn som symboliserer samfunnsfloker.

Det er krevende for forvaltningen å ta tak i flokete utfordringer. Det er ikke lett å se sammenhengen mellom årsak til problemene eller virkning av tiltak. Det kan være mange aktører involvert og relasjonene mellom dem kan være uoversiktlige.

Hvordan åpne for innovasjon?

Workshop i prosjektet Bedre luftkvalitet. Dame foran vegg med post it-lapper.
Dame i vindu i kontorbygg

Sommeren 2017 arrangerte KMD, Difi og DOGA erfaringsseminar om innovasjon og omstilling i offentlig sektor. Her kan du se video av alle foredragene. 

Video fra erfaringsseminar