Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram

Søk om DIP-midler her.

Gjennom DIP kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Hvis designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

Designdrevet innovasjon betyr å la kundenes eller brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av innovasjonsprosjekter. Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser.

Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. 

Søknadsfrist er 17. mai 2019 klokken 12.00. Vi anbefaler søkere om å søke i god tid før dette. Siden 17. mai er en helligdag, har vi ikke mulighet til å svare på spørsmål etter 16. mai klokken 16.00.

Her har vi samlet alt du trenger å vite for å søke om støtte. 

Tidligere mottakere 

Siden 2009 har vi delt ut mer enn 69 millioner kroner til 164 forskjellige prosjekter innen alle typer bransjer og samfunnssektorer. Vi har støttet prosjekter innen bygg og anlegg, energi, ferdigvare, helse og velferd, klima og miljø, maritim og offshore, matproduksjon, reiseliv, transport, for å nevne noe. DIP er rettet mot etablerte bedrifter og målet med programmet er økt lønnsomhet og konkurransekraft i norsk næringsliv. Mange av prosjektene er realisert og resultatene har så langt vært oppsiktsvekkende gode!

La deg inspirere av prosjektene som fikk støtte i 2018, og les om hvordan: 

Ombrukt stål kan halvere byggekostnader

Snøhetta vil revolusjonere måten vi bruker plast på

Erfaringene skal deles 

For å videreformidle erfaringene fra tidligere prosjekter, jobber DOGA med å utvikle et læringsverktøy for deg som er intressert i å lære mer om designdrevet innovasjon og designtenkning.

Følg med på DOGA.no i tiden fremover! 

Søk om støtte

Du kan søke her. Søknadsfrist er 17. mai 2019 klokken 12.00. Vi anbefaler søkere om å søke i god tid før dette. Siden 17. mai er en helligdag, har vi ikke mulighet til å svare på spørsmål etter 16. mai klokken 16.00.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: