Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DIP-mottakere

DOGA bevilger i 2016 7,5 millioner kroner til 16 norske innovasjonsprosjekter.

– Målet er å øke konkurransekraften i norsk næringsliv gjennom å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer, sier Anne E. Bull, rådgiver ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA).

Dette er åttende gang DOGA deler ut midler gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal brukes til å prøve ut innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk. Årets utvalgte prosjekter gir et godt øyeblikksbilde av det som skjer på innovasjonssiden i norsk næringsliv akkurat nå.

Helse, havbruk og bærekraft i fokus

– I år har vi blant annet valgt ut fire svært spennende prosjekter innen velferdsteknologi og fire innen havbruk, sier Anne E. Bull.

Bærekraft og samfunnsgevinst er også sentrale elementer i flere av prosjektene. Helly Hansen ønsker å se på konsepter for utleie og leasing av sportsutstyr. Urban Infrastructure, som drifter bysykkelordningen i Oslo, vil bruke tjenestedesign og brukermedvirkning for å redusere problemet med fulle og tomme sykkelstativer.

Kongsberg Maritime og Maritime Cleantech ser på muligheter for å overføre teknologi fra off-shorebransjen til havbruk og oppdrett.

Finner nye forretningsområder

Flere prosjekter ligger i skjæringspunktet mellom velferdsteknologi og forretningsutvikling. Assitech, produsenten bak trappeassistenten AssiStep, har fått tildelt DIP-støtte for å se på nye forretningsområder som passer til selskapets ideologi om å gi pleietrengende hjelpen de trenger for å klare seg selv.

Et annet eksempel er energi- og telekommunikasjonsselskapet Lyse, som i sitt prosjekt vil utforske hvordan TV-en kan brukes som et interaktivt verktøy for helseoppfølging av pleietrengende eldre som bor hjemme.

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 har DOGA delt ut om lag 56 millioner kroner til 134 prosjekter.

Her er årets DIP-prosjekter

 • Assitech - «Behovsstudie hverdagsrehabilitering»
 • Helly Hansen - «Lease the oufit»
 • Kongsberg Maritime - «Tryggere akvakulturoperasjoner med offshoreteknologi»
 • Lyse AS - «Interaksjon med TV i en velferdssetting»
 • Martime Cleantech - «Fremtidens servicebåter for oppdrettsnæringen»
 • Mittet AS - «Kontroll over luftkvaliteten i oppholdsrom og arbeidslokaler»
 • Norsk Gjenvinning - «Til låns»
 • Norsvin - «Svinaktig god lønnsomhet»
 • Oslo Bysykkel - «Bysykkeloptimering»
 • Pubgene - «Forenkling av kompleks medisinsk informasjon for forbedret diagnostikk og behandling»
 • Reemsys AS - «Redning av spedbarn i nød»
 • Respinor AS - «Nytt diagnostisk utstyr for overvåkning av mellomgulvbevegelser
 • Tjelbergodden Rensefisk - «Skånsom og effektive renholdsverktøy for kar»
 • Trilobite Microsystems - «Bruk av nanoteknologi for rensing av ballastvann til skip»
 • Unisport Scandinavia - «Nye forretningsmuligheter og økte inntekter innen publikumsrettet idrett»
 • Wonderland - «Søvn som tjeneste»

Les om tidligere DIP-prosjekter

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.