Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist: Innovasjonsprogram for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gnist er et initiativ fra Design og Arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge for å fremme utviklingen av gode lokalsamfunn. Benytt dette søknadsskjemaet for å sende inn en utfordring til innovasjonskonkurransen.

Send inn skjemaet når ferdig utfylt, eller velg "lagre" for å fortsette på et senere tidspunkt. Skjemaet kan også redigeres etter at det er sendt inn. Du vil i begge tilfeller motta e-post med kopi av hva som er fylt ut og lenke til redigering.

Søknadsfrist er 11. desember 2020.

Jeg ønsker å delta på følgende digitale halvdags-workshops:

Send inn søknadsskjemaet, eller velg lagre. Du vil motta en e-post med lenke til din søknad med kopi av hva du har fylt ut. Lenken gir deg mulighet til å gå inn og redigere og fullføre skjemaet. Siste frist for endringer og innsending er 11. desember 2020.
 
Opplysninger i skjemaet blir ikke delt med tredjepart og vil kun bli benyttet i forbindelse med den innsendte søknaden. Se også DOGAs personvernerklæring.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: