Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist

Landets kommuner må takle mange utfordringer som fraflytting, demografiske endringer, kompetansemangel, segregering og miljø og klima. Samtidig må de skape nye arbeidsplasser, og fremme utviklingen av attraktive lokalsamfunn for både innbyggere og besøkende.

For å få til dette, og skape levende lokalsamfunn i hele Norge, er det viktig å se steds- og næringsutvikling i en sammenheng. Attraktive steder tiltrekker seg ikke bare nye innbyggere, men også virksomheter og kompetanse.

Med utgangspunkt i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, vil Gnist-programmet ta tak i reelle utfordringer i landets kommuner og stimulere til nytenking og innovasjon samt omsette prinsippene og målbildene i veikartet til konkrete utviklingsprosjekter som både kan lede til nye arbeidsplasser og økt bolyst.

Gnist-programmet skal komplettere, forsterke og realisere eksisterende initiativ og planer i kommunene, men også iverksette nye utviklingsprosjekter. Utgangspunktet lokale behov, fortrinn og premisser. En sentral del av Gnist-programmet er også kunnskaps- og erfaringsutveksling innen innovativ steds- og næringsutvikling på tvers av kommuner og regioner.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.