Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling samtidig. Gnist gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter og nyskaping.

Gnist er et verktøy for å fremme implementering av målbildene og prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Målet er både å skape nye arbeidsplasser og steder folk ønsker å bo og besøke i hele landet.

Gnist-programmet skal komplettere, forsterke og realisere eksisterende initiativ og planer i kommunene, men også iverksette nye utviklingsprosjekter – med utgangspunkt i lokale behov, fortrinn og premisser. En sentral del av Gnist-programmet er også kunnskaps- og erfaringsutveksling innen innovativ steds- og næringsutvikling på tvers av kommuner og regioner.

Gnist-programmet består av 3 deler:

September–desember 2022

Gnist kompetanse:

En åpen og digital kompetansedel bestående av fire moduler. Her ønsker vi å bidra til økt innsikt om egne utfordringer og kunnskap om samhandlende og innovativ steds- og næringsutvikling. Målet er å gjøre norske kommuner i stand til å sette i gang konkrete innovasjonsprosjekt gjennom å identifisere og jobbe med egne problemstillinger på nye måter.

Fra mars 2022

Gnist utfordringer:

En utfordringsdel bestående av en digital plattform hvor kommuner kan presentere utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling som de ønsker nye og innovative løsninger på. Dette gir oss mulighet til å både koble kommunenes utfordringer med løsninger fra næringslivet, og kommuner med lignende utfordringer med hverandre.

Februar–september 2022

Gnist løsninger:

En løsningsdel for utvalgte kommuner plukket ut av fylkeskommunene, DOGA og Nordic Edge. Næringslivsaktører innen design, arkitektur og annen relevant kompetanse kobles på for å avdekke muligheter og utvikle nyskapende løsninger på konkrete utfordringer i kommunene, med utgangspunkt i lokale behov, fortrinn og premisser.

Se opptak fra webinar

Se opptak fra webinar 21 .september 2021 hvor årets Gnist-kommuner Lebesby, Lund og Vang deler sine erfaringer og resultater fra programmet. Følgeforsker Anja Standal fra Norconsult reflekterer over prosessen, og DOGA og Nordic Edge forteller mer om den tredje runden av Gnist.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.