Stimulab workshop

Har din virksomhet eller kommune et gjenstridig problem som dere ønsker å løse på nye måter? En utfordring dere står fast i? Nye behov som dere ikke vet hvordan dere skal møte? StimuLab søker nå etter nye samarbeidsprosjekter og både statlige virksomheter og kommuner kan melde inn prosjektforslag innen 9. april 2019.

Frist 9. april: StimuLab søker nye samarbeidsprosjekter i stat og kommune

Workshop på Difi med tre kvinner som skriver på en tavle.

StimuLab stimulerer til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

Dette er StimuLab

Sykepleier og gammel dame som holder hender.

For å skape bedre tjenester og en mer effektiv forvaltning, trenger vi å jobbe på nye måter. Tjenestedesign er en brukerorientert, samskapende og eksperimenterende metode som kan bidra til å utvikle bedre tjenester – både for sluttbrukere og de som jobber i offentlig sektor. 

Brukeren i sentrum for offentlig tjenesteutvikling

Hånden til en kvinne som gjør V-tegnet.

To nye prosjekter har fått støtte fra StimuLab, etter siste runde med tildelinger i 2018. Det ene prosjektet gjennomføres av Moss kommune, det andre av Folkehelseinstituttet i samarbeid med EAT. 

To nye stimulabprosjekter

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og statssekretær Paul Chaffey.
Garn som symboliserer samfunnsfloker.

Det er krevende for forvaltningen å ta tak i flokete utfordringer. Det er ikke lett å se sammenhengen mellom årsak til problemene eller virkning av tiltak. Det kan være mange aktører involvert og relasjonene mellom dem kan være uoversiktlige.

Hvordan åpne for innovasjon?

Dame i vindu i kontorbygg

Sommeren 2017 arrangerte KMD, Difi og DOGA erfaringsseminar om innovasjon og omstilling i offentlig sektor. Her kan du se video av alle foredragene. 

Video fra erfaringsseminar juni 2017

Prosjekter som får støtte fra StimuLab må forplikte seg til å følge en innovativ arbeidsmetode vi kaller trippel diamant. Den er testet og utviklet i løpet av prøveperioden. Den består av tre generelle faser. Hver diamant inneholder to trinn som viser hvordan prosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke. 

StimuLabs metode: Trippel diamant

Workshop i prosjektet Bedre luftkvalitet. Dame foran vegg med post it-lapper.