Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Verktøy
Modell

DOGA har utviklet Verdimodellen – et verktøy i innovasjonsprosesser. Modellen hjelper oss med å ivareta fire viktige perspektiver – virksomheten, brukerne, samfunnet rundt og mulighetsrommet. Modellen fungerer også som et verktøy for dialog og felles forståelse. 

Foto: Racecar/DOGA

Den gode nyheten er at dét gjør det! Med gode faglige innspill fra designbransjen, har DOGA utviklet et verktøy for designdrevet innovasjon. Vi kaller det «Verdimodellen». 

I dagens sammensatte utfordringsbilde er det viktigere enn noensinne å ha et bredt perspektiv og en helhetlig tilnærming til innovasjon. Verdimodellen hjelper oss med dette. Den sørger for at vi åpner opp for mange ulike synspunkter og innsikter og involverer flere stemmer og erfaringer. Resultatet er at vi får en mer helhetlig forståelse av problemene vi står overfor. Det gir et bedre grunnlag for å utvikle innovative løsninger som lykkes.

Et kompass i innovasjonsprosesser

Et kompass er et navigasjonsinstrument som angir retning og som sørger for at vi ikke går oss vill. Vi liker å tenke på Verdimodellen på samme måte. Den fungerer som et kompass som veileder oss gjennom innovasjonsprosessen. Den gjør det enklere å manøvrere gjennom tåkete idélandskap og hjelper oss med å ta riktige valg. Valg som gjør at vi oppnår størst mulig verdiskaping.

Men Verdimodellen er også mye mer enn et kompass. Den er også et veldig godt verktøy for dialog og samarbeid, og et hjelpemiddel som gjør det enklere å komme i gang med en ny måte å jobbe på. Dette er spesielt nyttig for tverrfaglige team som skal starte å jobbe sammen. Ved å bruke verdimodellen fra start, vil teamet etablere en felles forståelse for hva som er utfordringen. Dette er helt avgjørende, men ofte vanskelig å få til i praksis. Verktøyet skaper felles referansepunkter for å prioritere og sikre at man tar gode valg.

Virksomheters tilnærming til verdiskaping er i endring. Det er ikke bare økonomiske resultater som gjelder, men også virksomhetens miljømessige og sosiale innvirkning. Verdimodellen gjør det enklere  å ta samfunnsansvar inn som en naturlig del av innovasjonsprosessen. 

Bildet viser et kakediagram i fire deler, der den øverste delen viser to grønne blader, delen til høyre er en tegning av en bygning, nederst en tegning av en jente, til venstre en tegning av tre mennesker foran en illustrasjon av en jordklode.
Illustrasjon av verdimodellen med de fire perspektivene virksomhet, bruker og samfunn. På toppen, det fjerde perspektivet – mulighetsrommet og ressursene,.
Foto: Racecar

Fire viktige perspektiver

Verdimodellen representerer fire perspektiver som er viktige i et innovasjonsprosjekt: virksomheten, samfunnet, brukerne og ressursene rundt. 

Nedenfor beskriver vi modellen og de enkelte perspektivene litt mer i detalj, med eksempler på hvordan de kan brukes i praksis. 

Verdi for virksomheten

Et naturlig sted å starte er med virksomheten selv. Hvilke verdier og positive effekter kan skapes om vi løser utfordringen? Det kan for eksempel være å styrke virksomhetens posisjon og omdømme, effektivisere arbeidsprosesser, øke brukertilfredshet eller stimulere til innovasjon.

Ved å bruke verdimodellen kan vi for eksempel finne ut hvordan vi kan bidra til å

 • effektivisere og redusere risiko gjennom å innføre nye prosesser, systemer eller teknologier
 • håndtere risiko og utfordringer på en systematisk måte, slik at virksomheten oppnår bedre kontroll og beredskap
 • oppnå økt brukertilfredshet og -lojalitet
 • øke kompetansen og innovasjonskapasiteten i virksomheten

Verdi for brukerne

Hvilke behov vi kan løse for brukerne står sentralt. Brukere kan være kunder, innbyggere, medlemmer, interne ansatte eller samarbeidspartnere. Når vi løser brukernes behov, forbedrer vi en situasjon eller tjeneste og skaper verdi for dem. Verdiskapingen kan bidra til å bygge tillit, styrke brukerengasjementet og etablere varige relasjoner mellom virksomheten og brukerne.

Det kan være naturlig å stille spørsmål som hvordan 

 • identifisere og løse konkrete utfordringer eller smertepunkter som brukerne opplever
 • gjøre ting enklere for brukerne i deres hverdag
 • forenkle prosesser, redusere vanskeligheter og tilby intuitive løsninger
 • forbedre brukervennlighet, tilgjengelighet og brukerinteraksjon

Verdi for samfunnet

Dette perspektivet setter utfordringen i en større kontekst ved å ta hensyn til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Ved å ta disse perspektivene med helt fra starten av, kan vi gjennom å løse utfordringen bidra til å skape bærekraftige og meningsfulle resultater som gagner samfunnet.

Det kan for eksempel handle om å identifisere hvordan

 • styrke velferd og skape økt trivsel
 • bidra til å redusere sosiale ulikheter 
 • bidra til positive miljøgevinster
 • etablere mer sirkulære verdikjeder
 • redusere karbonavtrykk
 • innføre energieffektive tiltak

Ressurser og mulighetsrom

Hver virksomhet er unik, med sine egne ressurser, kultur og utfordringer. Ved å kartlegge disse særegne forutsetningene, kan vi utnytte virksomhetens styrker og overvinne eventuelle begrensninger – et godt utgangspunkt for å skape et mulighetsrom for innovasjon.

Det kan for eksempel handle om å identifisere

 • organisatoriske muligheter ved å utnytte interne ressurser
 • teknologiske muligheter, som digitale kontaktpunkter og IT-systemer
 • samfunnsaktører, som frivillige organisasjoner, næringslivet og stiftelser
 • areal og bygningsmasse som kan bidra til å skape lokale mulighetsrom

Vil du lære mer om Verdimodellen?

Verdimodellen spiller en sentral rolle i DOGAs dybdekurs i designdrevet innovasjon. Kurset går over 6 moduler og tilbys og fasiliteres av designbransjen.

Her vil deltakerne lære designmetodikk ved å løse en utfordring fra egen virksomhet. Etter fullført kurs, sitter man igjen med et brukertestet forslag til løsning på utfordringen og en plan for hvordan den kan iverksettes i praksis.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.