Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Våre kurs

Dybdekurset skal hjelpe virksomheter med å løse konkrete utfordringer med innovasjon og omstilling. Det skal fasiliteres av designere som skreddersyr kursopplegget til sine brukere.

Designere i private og offentlige virksomheter får nå muligheten til å bli godkjente kursholdere. DOGA gjennomfører med gjevne mellomrom innføringssamlinger. Hver samling gir en fem timers innføring i kursmaterialet og er obligatorisk for alle som ønsker å tilby kurset i sin virksomhet. 

Oversikt over fremtidige samlinger publiserers i DOGAs kalender.

Hvorfor har DOGA utviklet dette kurset?

DOGA har opplevd stor interesse og etterspørsel fra virksomheter som ønsker å bruke designdrevet innovasjon for å løse utfordringer i egen virksomhet.

Igjennom innsiktsarbeid har DOGA identifisert et behov hos designbransjen for å vise gode eksempler fra norske virksomheter som har benyttet designdrevet innovasjon. Bransjen har også behov for å kunne tilby kurs til sine kunder på norsk, som er ressurskrevende å utvikle.

Vi har derfor gått sammen med designbransjen og laget dette kurset med mål om å gi designere i hele Norge en ny tjeneste å tilby sine kunder og kollegaer. Dette er en ferdig kurspakke, med gode norske eksempler hvor deltakerne lærer å bruke designdrevet innovasjon som metode samtidig som de arbeider med utfordringer fra virksomheten sin.

7 vanlige spørsmål om DOGAs Dybdekurs i designdrevet innovasjon

Hvem kan holde kurset?

Alle private og offentlige virksomheter som har ansatt en eller flere designere kan få tilgang til å holde kurset. Dette inkluderer både designbyråer og virksomheter med egne designavdelinger.

Kursholder må være en designer med grunnleggende kunnskaper i å lede designdrevne innovasjonsprosesser. Designeren må ha minimum en bachelorgrad i design, eller kunne dokumentere minimum tre års relevant arbeidserfaring som designer. 

Hvem er kurset for?  

Målgruppen for kurset er alle i norsk næringsliv og offentlig sektor som jobber med innovasjon og omstilling. Deltakerne tar med seg en konkret utfordring fra sin egen virksomhet, og jobber med å løse den i løpet av kurset. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Hva skal deltakerne lære?

Gjennom en blanding av teori og praksis skal deltakerne lære å gjøre brukerintervjuer, tolke og definere innsikt, skape et mylder av ideer til mulige løsninger og teste konsepter til løsningsforslag. Kurset ender med at deltakerne lager en presentasjon av et testet løsningsforslag på sin valgte utfordring, og en plan for hvordan løsningen kan iverksettes i egen virksomhet. 

Hvilke teorier og metoder er kurset basert på?

Kurset er basert på Verdimodellen – en modell utviklet av DOGA i samarbeid med designbransjen. Modellen ivaretar fire perspektiver som er viktige i designdrevne innovasjonsprosjekter:

 1. Verdi for virksomheten
 2. Verdi for brukerne
 3. Samfunnsverdi
 4. Mulighetsrom.

De tre første perspektivene er verdier som vi ønsker å skape med designdrevet innovasjon, mens det fjerde handler om hvordan vi kan identifisere og ta i bruk de ressursene vi har rundt oss. En annen modell som brukes i kurset er den doble diamanten, og fasene i den: forstå, utvikle, teste og justere.

Bildet viser et kakediagram i fire deler, der den øverste delen viser to grønne blader, delen til høyre er en tegning av en bygning, nederst en tegning av en jente, til venstre en tegning av tre mennesker foran en illustrasjon av en jordklode.
Verdimodellen er utviklet av DOGA i samarbeid med designbransjen.
Foto: Racecar

Hvordan er kurset lagt opp i praksis? 

Kurset inneholder 6 ulike moduler, der hver modul tar 3,5 timer. Det kan gjennomføres over flere uker, eller konsentreres til noen få dager innenfor samme uke. 

Hva består kursmateriellet av?

 • Kursholderhåndbok med kjøreplan og tips til hver modul
 • PPT-presentasjoner for Modul 1 til 6, inkludert teori og metode som skal læres bort
   og oppgaver som skal løses
 • Digitalt kanvas i PDF-format 
 • Mal til deltakernes egen presentasjon der de dokumenterer eget arbeid
 • Ressurser som kan deles ut til deltakerne 
 • Digitale filer av verdimodellen 

Hva koster det og hva inkluderer prisen?

DOGA utsteder lisenser til designere som vil holde kurset. For å få lisens må du delta på en innføringssamling som jevnlig holdes i regi av designere fra DOGA. Prisen på innføringssamlingen er mellom 350-450 kr, avhengig av hvor kurset holdes. Du får da lisens til å holde kurset, samt alt du trenger av kursmateriell.

Søk om å få lisens til å holde dybdekurset!

Høres dette interessant ut? Da kan du nå søke om å få lisens til å holde kurset, og vi setter fortløpende opp innføringssamlinger landet over, basert på etterspørsel.

Fyll ut søknad for lisens i å holde dybdekurset >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.