Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

En digital tjeneste som forbedrer ventetiden ved legevakten

Hvem

Hanna Hernæs
Michelle Osnes
Ida Emilie Herfoss

Studiested

Bachelor i interaksjonsdesign, NTNU Gjøvik

Fagdisipliner

Interaksjonsdesign
Tjenestedesign
Design research

Vi vet aldri når vi kan bli nødt til å benytte oss av legevakten, som pasient eller pårørende. Problemet med lang ventetid berører derfor oss alle. Studentene hadde selv følt på mangelen på informasjon mens de ventet på legevakten.

Oppgaven deres gikk ut på å bruke designmetoder til å utforme en løsning. Studentgruppen fikk kontakt med ansatte på en legevakt i Innlandet. Gjennom workshops og intervjuer med både pasienter og helsepersonell, fikk de god innsikt i problemer legevakta har å stri med når det kommer til pasientprioritering og -informasjon, og hvilke muligheter som kunne utforskes videre.

Deretter designet studentene forskjellige prototyper. I alt fire brukertester ble gjennomførte før alle bitene falt på plass.

Kan slippe venterommet

Resultatet ble Digivent, en digital løsning for informasjonsdeling. Systemet består av tre deler med samme kjerne: en app (eller snarere en utvidelse av Helse Norge-appen), en infoskjerm og en SMS-tjeneste.

Digivent legger opp til at pasienten i sanntid kan følge med på utviklingen i estimert ventetid – enten på infoskjermen i lokalet eller på appen. Det vil gjøre det mulig å vente hvor man vil, noe som vil kunne redusere stressfaktorene som forbindes med å sitte i et venterom med mennesker preget av skader, sykdom og utrygghet.

I appen kan det også bli mulig å lese om typiske skader og lære om forebyggende tiltak. Og den kan brukes til å informere om uforutsette hendelser som påvirker ventetiden, for eksempel at det ankommer en ambulanse med noen som trenger øyeblikkelig hjelp.

Mer og bedre informasjon skaper trygghet

Studentenes mål med oppgaven var å designe en prototyp for å visualisere et konsept som de mener gir verdi for brukeren.

Den foreslåtte tjenesten kan føre til at brukeren føler seg trygg og ivaretatt. Mer og bedre informasjon i venteromssituasjonen vil gi forståelse for hvorfor man venter. Dette vil kunne bidra til en bedre venteromsopplevelse for brukeren.

Bildet viser flytskjema for et pasientforløp på legevakt.

Bildet viser flytskjema for et pasientforløp på legevakt.

Foto: Digivent

Juryen uttaler

Mange av oss forbinder legevakt med køer og lange ventetider.

Studentoppgaven Digivent tar problemet på alvor. Vi synes dette er et fantastisk stykke arbeid, og vi beundrer empatien og kreativiteten i prosjektet.

Digivent tildeles DOGA-merket nykommer fordi det skisserer en god løsning på et problem som angår oss alle. Vi mener prosjektet er en innertier fordi det er godt designhåndverk, oversiktlig og informativt. Det setter brukeren i sentrum og bidrar til å gjøre pasienter og pårørende trygge i en sårbar situasjon.

Her har helsesektoren noe å lære.

Digivent vil gi pasienten bedre informasjon, og gjøre venteopplevelsen på legevakt mer behagelig.
Foto: Digivent

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Redusert stress

Mange pasienter føler seg sårbare mens de sitter på venterommet. Digivent kan gjøre venteopplevelsen mer forutsigbar. Ved å gi brukeren valg om å vente hjemme, i bilen eller et annet sted vil følelsen av uro, engstelse og stress bli redusert.

Bedre helsetjenester

En løsning som gir god informasjonsflyt mellom bruker og samarbeidende aktører innenfor helsevesenet bidrar til en bedre, mer effektiv helsetjeneste.

Bygger på eksisterende infrastruktur

Løsningsforslaget «Digivent» er en utvidelse av Helse Norge-appen. Om den ble implementert, ville tjenesten bli lett tilgjengelig i en portal som de fleste er kjent med, og som alle har tilgang til.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.