Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Moderne langhus som er fjøs, feriehus og formidlingssted på en gang

Hvem

Knut Olaf Reiersen
Stiv Kuling

Hvor

Østhasselstranda, Lista, Farsund kommune

Fagdisipliner

Arkitektur
Kultur- og bevaringsutvikling

Fire kommuner i Agder står bak prosjektet Sørnorsk kystnatur som arbeider for å både ivareta og tilgjengeliggjøre kystlandskapet for besøkende. Grunneier Knut Olaf Reiersen på Lista har vært med i prosjektet fra start.  

I forbindelse med etableringen av turstier og tilhørende parkering på Reiersens grunn, kom det opp et forslag om å bygge et langhus for folk og fe, basert på den århundregamle bygningstypen fra området. Tanken var at langhuset kunne fungere som buffer mellom en parkeringsplass og et fuglehabitat. 

Utsikten mot sjøen gjennom vinduet i Langhuset.
Tradisjonen med kyr på sommerbeite er tatt opp igjen.
Foto: Jonas Adolfsen
en ku på sommerbeite utenfor langhuset
Foto: Katrine Sørgård

Med seg fikk han arkitektkontoret Stiv Kuling, og sammen arbeidet de tett med vernemyndighetene for å realisere et langhus som ville fungere som både fjøs, feriehus og formidlingssted.

Fjøs med utleieleilighet 

Resultatet er en bygning med fjøs, to utleieleiligheter og et formidlingsrom. Leilighetene ligger delvis over fjøset, og bonden bygget selv senger av samme materialer som innredningen i fjøset.  

Langhuset har gjort det mulig å gjenoppta en gammel tradisjon med kyr på sommerbeite og seterdrift på stedet. Beitingen bidrar til å holde kulturlandskapet i hevd og unngå gjengroing.

Foto: Jonas Adolfsen

Tett på dyrelivet 

Langhuset i havgapet forener flere gode formål. Besøkende overnattingsgjester og turgåere opplever ro og avkobling i et unikt landskap. Prosjektet har satt Lista på kartet og bidratt til økt kjennskap til områdets tradisjoner og biologiske mangfold.

Om sommeren er det ammekyr med kalv på stedet, slik at gjester og forbipasserende får et innblikk i livet til husdyrene. De kan til og med bli vitne til en kalvefødsel – en opplevelse som er en sjeldenhet i dagens samfunn, og som kan tilføre mye for moderne mennesker som lever fjernt fra naturens realiteter. 

Langhuset på Lista er blitt en sterk merkevare og turistdestinasjon, noe som har gitt bedre inntjening for bonden. Fuglekikkere og fritidsfiskere har funnet et yndet tilholdssted. Og biotopen med sanddynelandskap og våtmarksområde er blitt en viktig del av arbeidet med å formidle naturens egenverdi.  
 

Juryen uttaler

En gang i tiden var det vanlig at mennesker og husdyr holdt til i hver sin del av samme hus.  

Det har inspirert arkitektene i Stiv Kuling til å tegne et langhus i tråd med eldgamle tradisjoner. 

The Long House at Lista tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er bygget med innlevelse og respekt for landskapet. Vi opplever et hus i fullkommen harmoni med omgivelsene, og som bidrar til forståelse for naturen og økosystemene. Den som overnatter her, kommer tett på sanddynelandskapet, det enestående fuglelivet og våtmarkenes biologiske mangfold.  

Nærheten til bondegården og beitende husdyr er også en verdi for oss moderne mennesker. Noen ganger er kuer de beste ferienaboene! 

Design og arkitektur gir verdi   

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Ivaretar unik biotop

Listas spesielle sanddynelandskap og våtmarker har vært ytterst viktig for trekkfugl opp gjennom tidene. Samspillet mellom beitedyr, planter, fugler og insekter har lagt grunnlaget for den unike biotopen. Dette samspillet opprettholdes nå som Langhuset på Lista har bragt beitedyrene tilbake.

Formidling av kulturarv

Langhuset er en videreføring av en lang tradisjon med seterdrift, og urgammel byggeskikk. Langhuset har blitt et populært reisemål, og har gitt bonden en kjærkommen ekstrainntekt. 

Tett på natur og dyreliv

Besøkende til Langhuset på Lista kommer tett på dyrene og stedets unike natur. Dette bidrar til gode naturopplevelser og bevissthet rundt uerstattelige verdier som må vernes om. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.