Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Rehabilitering av det historiske bygget Festiviteten i Larvik

Hvem

Gjenbrukshuset Festiviteten
Mad arkitekter
Sane interiørarkitekter

Hvor

Larvik

Fagdisipliner

Arkitektur
Interiørarkitektur
Kultur- og bevaringsutvikling

En vegg med store buede vinduer og utsikt ut mot Larvik havn.

Larviks kulturskatt Festiviteten er tilbakeført til fordums prakt. Her ser vi festsalen under restaureringen. 

Foto: Terje Svendsen

Festivitetens eldste del ble oppført som privatbolig i 1793. Siden ombyggingen til forsamlingshus i 1874 har Festiviteten spilt mange roller i Larviks historie. Bygget har blant annet fungert som både rådhus, rettssal, teaterscene og festlokale. På grunn av manglende vedlikehold ble bygget etter hvert preget av kritisk forfall, og ble stående tomt. 

Alfa eiendom fikk med seg Mad arkitekter og stiftet Gjenbrukshuset Festiviteten AS, som kjøpte eiendommen av Larvik kommune for 1 krone. Formålet var å ta vare på bygningen og bringe den tilbake til sin fordums glans.  

En av landets eldste teatersaler

Mye måtte rives og bygges opp på nytt, men det som kunne bevares, ble tatt vare på, reparert og tilbakeført. Mad arkitekter og Sane interiørarkitekter samarbeidet om å løfte frem historiske kvaliteter og legge til rette for nye funksjoner.  

Forfallent rom uten gulv og med hauger av murstein, stein, grus og byggematerialer.
Tilstanden til bygningen var kritisk dårlig. Alt som kunne reddes, ble tatt vare på, reparert og tilbakeført. Mye måtte rives og reises på nytt.
Foto: Terje Svendsen

Hensynet til byggets særpreg og historie ble styrende for detaljering, materialbruk, fargevalg og utforming av nye bygningsdeler. Ledende lokale og nasjonale fagmiljøer lot seg begeistre. Festsalen – en av Norges eldste teatersaler – har fått tilbake sin rike dekor etter nitid arbeid av malermestere og eksperter i farge- og bygningsarkeologi. 

Folk i nærmiljøet bidro med gjenbruksmaterialer, gamle møbler og fotografier fra Festiviteten – og, ikke minst, viktig kunnskap. Resultatet er blitt en praktbygning som ikke bare rommer kultur- og serveringslokaler, men også arbeidsplasser.  

teatersalen i festiviteten
En av landets eldste teatersaler er restaurert.
Foto: Kyrre Sundal

Stolthet i lokalmiljøet 

Festiviteten har bidratt til stolthet i nærmiljøet og har blitt varmt omfavnet av befolkningen i Larvik. De mange ulike aktivitetene gir nytt liv til området.  

Som ombruksprosjekt setter den nye storstuen søkelyset på gode klimatiltak. Bevaring av gamle bygninger, fremfor å bygge nytt, blir ofte fremholdt som noe av det viktigste vi kan gjøre for å kutte i klimagassutslippene. 

Rehabiliteringen av Festiviteten har også bidratt til å styrke håndverks- og fagmiljøene og gitt økt kunnskap om håndverkstradisjoner og gamle byggeteknikker.  

Fasade i mur og tre i gyllent ettermiddagslys.
I 2021, bare to år etter første spadetak, kunne nye Festiviteten åpne dørene for Larviks befolkning, akkurat i tide til byens 350-årsjubileum. Byen hadde fått sin gamle storstue tilbake.
Foto: Terje Svendsen

Juryen uttaler

Forsamlingslokalet Festiviteten i Larvik understreker at det lønner seg å ta vare på gamle bygninger.  

Vi ønsker å løfte frem dette prosjektet fordi det viser den tydelige samfunnsgevinsten av vern, bevaring og ombruk. Arkitekter og utviklere har ikke bare gitt nytt liv til en bygning i forfall, men også gitt byen et samlingspunkt å være stolt av. Og vi synes det er flott at det har skjedd uten prangende virkemidler, men med dyp respekt for byggets identitet og funksjon.  

Gjenbrukshuset Festiviteten tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det bidrar til økt forståelse for bygningsvern og håndverkstradisjoner og hvordan disse kan bidra til bærekraft, både samfunnsmessig og miljømessig.   

Så vellykket kan det bli når driftige initiativtakere skaper begeistring og dugnadsånd i nærmiljøet! 

Kafeen i Festiviteten.

Festiviteten viser samfunnsgevinsten av vern, bevaring og ombruk, mener juryen.

Foto: Kyrre Sundal

Design og arkitektur skaper verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi. 
 
Her er to grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Gjenbruk og reparasjon i stedet for å bygge nytt

Gjenbruk av bygg er god sirkulærøkonomi fordi det bidrar til å holde materialer og produkter med høy gjenvinningsverdi inne i det økonomiske kretsløpet.  

Bevaring av historisk bebyggelse

Gjenbruk av historiske bygninger bidrar til revitalisering og mangfold, samtidig som det styrker befolkningens felles identitet på tvers av generasjoner.