Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Våre kurs

Kompetansekrav

Du trenger ingen forkunnskaper for å ha glede av kurset.

Hvem holder kurset

En lisensiert designer

Pris

Etter avtale med kursholderen

Tidsbruk

6 moduler á en halv dag i tillegg til to feltarbeid. Kurset kan kjøres over én eller flere uker.

DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping og samfunnsutvikling gjennom bruk av metodikk fra design- og arkitekturfagene.​ I samarbeid med designbransjen har vi utviklet dybdekurset i designdrevet innovasjon, med mål om at alle som ønsker det, skal komme i gang med nye måter å jobbe på.  

Vi hører ofte politikere og samfunnstopper snakke om at vi må omstille oss og at det er behov for nye måter å jobbe på. Men hva betyr dette i praksis for deg, dine kolleger og for virksomheten dere jobber i? Og hvordan kommer man i gang med å jobbe på nye måter? 

Designdrevet innovasjon kan fungere som et samlebegrep for metoder og prosesser som gjør det mulig å skape noe nytt sammen. Særtrekkene ved tilnærmingen kan oppsummeres slik: 

 • Bygger på dyp forståelse av brukerens behov 
 • Foredler løsningen kontinuerlig gjennom brukertesting og forbedring 
 • Sikrer helhetlige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid

Gå direkte til innhold

Hvem passer kurset for?
Hva vil dere lære på kurset?
De seks modulene
Hva koster kurset?
Finn kursholder

Hvem passer kurset for? 

Dybdekurset i designdrevet innovasjon passer like godt om dere jobber i offentlig sektor eller i næringslivet. Dette er et praktisk kurs for alle som vil lære mer om innovasjon og omstilling i egen virksomhet. 

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Den store fordelen er at dere vil jobbe med en reell utfordring fra egen virksomhet som dere ønsker å løse. 

Det er mulig å være flere grupper som jobber med forskjellige utfordringer parallelt, men det må være minst to personer i hver gruppe. Kurset kan gjennomføres over flere uker, eller intensivt over én uke. Dybdekurset holdes av designere som har fått opplæring og lisens fra DOGA.  

Er du designer og ønsker lisens til å holde DOGAs dybdekurs i designdrevet innovasjon? Les mer og søk om lisens her >>

Designdrevet innovasjon er en prosess som setter brukeren i sentrum når nye produkter eller tjenester skal utvikles.

Foto: Knowit

Hva vil dere lære på kurset?

Formålet med kurset er at dere lærer nye måter å jobbe på gjennom praktisk arbeid og slik erfare designprosessen.  

Når dere har gjennomført kurset vil dere sitte igjen med

 • bedre forståelse for deres brukeres behov   
 • praktiske verktøy dere kan bruke i arbeidshverdagen  
 • et brukertestet forslag til løsning på utfordringen deres 
 • en plan for hvordan løsningen kan iverksettes   
 • en metode for innovasjon som øker sjansene for å lykkes 

Ved å delta på dybdekurset oppdaget vi at vi må tenke større. Vi fikk tid til å utforske et problem vi har snakket om lenge på tvers av avdelinger, men ikke klart å sette i system tidligere. Dette var viktig for å nå konklusjonen om å lage en digital bestillingsløsning som vil spare både oss og kundene mye tid.

Gjermund Stokkeland

Fabrikksjef Grande fabrikker, tidligere kursdeltaker

De seks modulene i kurset 

Dybdekurset går over seks moduler og inkluderer to feltarbeid. Sammen vil dere lære å gjøre brukerintervjuer, tolke og definere innsikt, skape et mylder av ideer og utvikle og teste konsepter.

Tips for å velge utfordring

Hele veien jobber dere med den reelle utfordring dere ønsker å løse. Derfor er det en fordel å bruke tid i forkant av kurset på å finne en god utfording som

 • er viktig å løse for virksomheten deres
 • har en åpen problemstilling med rom for utforskning
 • har brukeren fokus
 • har innovasjonspotensial
 • er strategisk forankret, slik at deltakerne på kurset har et avklart mandat til å teste og iverksette løsningene de kommer frem til
Visuell fremstilling av de seks modulene og feltarbeidene i dybdekurset for designdrevet innovasjon: Utfordring, innsikt, feltarbeid innsikt, definere, utvikle, teste og justere, ta i bruk. Illustrasjon.

Mellom to av de seks modulene skal det gjennomføres feltarbeid. Det første feltarbeidet er etter modul 2, der deltakerne intervjuer aktører for å samle innsikt. Det andre feltarbeidet er etter modul 5, når løsningsforslagene skal testes. 

Foto: DOGA Norge

Modul 1: Forstå utfordringen 

I modul 1 jobber dere med å avgrense utfordringen. Til dette vil dere bruke DOGAs verdimodell. Modellen fungerer som et dialogverktøy for å komme i gang med tverrfaglig samarbeid, for å utvikle bærekraftige løsninger. Dere vil også bruke verdimodellen gjennom de neste modulene. 

Modul 2: Samle innsikt  

Her lærer dere intervju som metode. For å avgjøre hvem dere skal snakke med, lager dere et aktørkart basert på arbeidet med verdimodellen i modul 1. Målet med modul 2 er å ha en plan for gjennomføring av det første feltarbeidet.  

Feltarbeid: innsiktsinnhenting 

Modul 3: Definere 

I denne modulen skal dere tolke og analysere læring fra feltarbeidet. Gjennom å diskutere hva som er nytt, overraskende eller en aha-opplevelse i læringen, definerer dere problemstillingen som skal brukes til idéskaping i modul 4. 

Modul 4: Utvikle 

Her vil dere lære om idéskaping og visualisering av ulike løsningsalternativer. Dere vil idémyldre rundt mulige løsninger på utfordringen. Deretter vil dere lage skisser på deres fremtidige produkter, tjenester eller prosesser.

Modul 5: Teste og justere 

Nå skal løsningene testes av brukerne. For å gjøre dette vil dere lære hvordan man lager og gjennomfører brukertester. Dere vil lage eksperimenter og prototyper, som skal brukes i deres andre feltarbeid.   

Feltarbeid: Brukertesting  

Modul 6: Ta i bruk 

I denne siste modulen skal dere presentere læringen fra feltarbeidet og diskutere hvordan løsningen bør justeres basert på læringen. Deretter lager dere en plan for å iverksette løsningen i egen virksomhet.

Dere skal også lage en presentasjon av arbeidet dere har gjort i kurset, som kan brukes til videre forankring av løsningen, både internt og eksternt. 

Hva koster kurset?

Prisen på dybdekurset vil blant annet avhenge av hvordan dere sammen med designeren ønsker å organisere kurset, og hvor mange deltakere det er. Prisen settes derfor av designeren som skal holde kurset for dere.

Finn deres kursholder 

Kontakt en designer som kan holde kurset med dere. Kontaktlisten finner du under: Ta gjerne kontakt med flere. Da kan dere diskutere et tilpasset opplegg for akkurat deres virksomhet og hente inn pristilbud. 

Dybdekurset holdes i store deler av Norge, og DOGA lisensierer stadig nye kursholdere. Listen blir derfor oppdatert fortløpende.

Tips for å velge kursholder

 • Les om kompetansen og erfaringen deres på designerens egne nettsider. 
 • Ta kontakt med de som virker mest relevante for å hente inn tilbud. 
 • Velg en kursholder dere har god dialog med. Ulike designere har erfaring fra ulike typer prosjekter og bransjer, og deres kjemi er viktig for å få fullt utbytte av kurset. 

Last ned oversikt over lisensierte kursholdere (pdf) >> 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.