DOGA i store, fysiske bokstaver med mennesker vandrende rundt.

Innovasjonsprosjekter som spenner mellom digitalisering og bærekraft til turisme, storbyutvikling og lokalavisjournalistikk er blant året mottakere av midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Nyheter

Disse 17 prosjektene får 8,5 millioner i DIP-støtte

Siluett av foredragsholder mot lerret med en kurve på

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til designprosjekter i næringslivet. I 2018 ligger det over åtte millioner i potten! Søknadsfrist er 16. mai. 

Nyheter

Mer midler til designdrevet innovasjon i 2018

nærbilde åpen bok

Gjennom DIP kan du få støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjons-prosess. Forutsetningen er at designere er med helt fra starten av.  

Informasjon

Alt du lurer på om Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

macer og papirer på et skrivebord og en hånd som holder en penn
Informasjon

Budsjett- og søknadsbeløp i DIP-søknaden

Mann på oljeplattform med smarttelefon montert på armen

For å få støtte gjennom DIP er det viktig at søknaden oppfyller disse kriteriene for tildeling.

Informasjon

Tildelingskriterier for DIP

Gamle røde stålbjelker liggende i en haug.

Ombruk av stålkonstruksjoner kan gi lokale jobber og drastiske kutt i utslipp av klimagasser. Det kan også vise seg å være god butikk, ifølge en rapport som stammer fra et innovasjonsprosjekt i bygg- og anleggsbransjen.

Nyheter

Ombrukt stål kan halvere byggekostnader

Nano drone i bruk på øvelse i Østfold. Vekten er 18 gram.

Flir / Halogen

Dette er de 15 nyskapingsprosjektene som ble tildelt totalt 7,5 millioner kroner i midler fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) i 2017.

Mottakere 2017

Bilde av mann bak et bord som bruker en kvern. Oppi kvernen og på bordet ligger forskjellig plastmateriale.

De har bygget landemerker i inn- og utland og forandret måten vi forholder oss til arkitektur på. Nå vil Snøhetta snu opp-ned på verdens plastbruk.

Nyheter

Vil revolusjonere måten vi bruker plast på

En fullsatt sal med mennesker foran en scene. Hallen på DOGA. Seminar.

Mandag 30. oktober fylte mer enn 300 mennesker Hallen på DOGA for å høre om digitaliseringen vi står midt i og menneskets rolle i denne utviklingen. Her kan du se video av alle foredragene. 

Video fra Stay Human – digitalisering handler minst av alt om teknologi

3D-grafikk av bro på fartøy til havs

DIP gir støtte til designdrevne innovasjonsprosjekter i idefasen. Siden 2009 har vi delt ut 61,1 millioner kroner til 147 forskjellige prosjekter.

Informasjon

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram

Fire personer jobber og diskuterer rundt et bord

Metoden for designdrevet innovasjon hjelper deg å finne nye forretningsmuligheter ved hjelp av brukerinnsikt. Ideskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser er sentrale verktøy i arbeidet.

Informasjon

Metoden for designdrevet innovasjon

Bilde av merder eller mærer med snøkledde fjell i bakgrunnen

DOGA bevilget i 2006 7,5 millioner kroner til 16 norske innovasjonsprosjekter. Her er prosjektene som nådde helt frem.

Nyheter

Mottakere 2016