Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
 Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal ønsker å se på fysiske tiltak for å skape et «kvinnekraftverk» som fremmer næringsutvikling og innovasjonskultur.

Foto: Nore og Uvdal næringsselskap

I samarbeid med DOGA og Nordic Edge inviterer de 11 kommunene til åpne anbudskonkurranser. Formålet er å koble på relevant kompetanse til å gjennomføre innovasjonsprosesser i hver kommune sammen med innbyggere, lokalt næringsliv og andre relevante aktører.

300 000 kroner til innovasjonsprosess

En leverandør per kommune vil bli valgt ut og får 300 000 kroner til å kartlegge behov, ressurser og muligheter – og basert på denne innsikten utvikle nyskapende ideer og konsepter som kan bidra til å løse kommunens utfordring.

Det er en spennende mulighet for designere, arkitekter, stedsutviklere og andre innovasjonsmiljøer som vil utforske og skape nye muligheter i Distrikts-Norge.

– Gnist-prosessen handler om samskaping i tidlig fase for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov i en sammenheng. På den måten kan kommunene få mer treffsikre, helhetlige og levedyktige løsninger på sine utfordringer, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder for Gnist-programmet i DOGA.

Inviterer til informasjonsmøte

Vi inviterer alle potensielle leverandører til et digitalt informasjonsmøte den 23. mars, hvor det er mulig å bli bedre kjent med Gnist-kommunene og deres utfordringer.

Les mer om informasjonsmøtet eller meld deg på >>

Både små og store aktører kan sende inn tilbud senest 11. april 2022, med følgende innhold:

  • Beskrivelse av team/kompetanse
  • Oppdragsforståelse
  • Prosess/metode
  • Foreløpige tanker om resultat

Vi oppfordrer til å danne tverrfaglige team for å kunne ivareta kommunenes behov og løse utfordringene på best mulig måte.

Innovasjonsprosessen finner sted i perioden uke 19–39. I etterkant kan valgte leverandører bli involvert i en mulig videreutvikling av konseptene i samarbeid med kommunen, samt med regionale og nasjonale støttespillere. Det er mulig å søke om reisestøtte fra DOGA i forbindelse med gjennomføring av lokale aktiviteter som en del av innovasjonsprosessen.

Se de separate konkurransegrunnlagene under for mer informasjon om kommunene og deres utfordringer, samt om leveranser, kriterier, honorar og prosess.

Materiale fra informasjonsmøte

Her finner du presentasjoner fra informasjonsmøtet 23. mars hvor Gnist-kommunene presenterte sine utfordringer. Du kan også se opptak fra møtet under. 

Last ned presentasjon (PDF) >>

Vi har også en samlet oversikt over spørsmål og svar fra møtet.

Last ned spørsmål og svar (PDF) >>

Dette er Gnist

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere i Gnist, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

Gnist-programmet består av tre deler:

1. En åpen og digital kompetansedel, for å bidra til økt innsikt om egne utfordringer og kunnskap om samhandlende og innovativ steds- og næringsutvikling.

2. En digital utfordringsbank hvor kommuner kan presentere utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling som de ønsker å utforske nye og innovative løsninger på.

3. En løsningsdel for utvalgte kommuner, hvor vi kobler på design- og arkitekturkompetanse, og annen relevant kompetanse, for å utvikle nyskapende løsninger på kommunenes utfordringer.

Les mer om Gnist >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.