Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Norwegian Presence 2020

I Norwegian Presence 2020 vil materialene og den skapende prosessen stå i sentrum. Vi vil vise hvordan designere tar et materiale og gir det form og liv.

Norsk design har en stadig sterkere internasjonal posisjon, og har ord på seg for å være lekent og mangfoldig. I 2020 vil vi spille på disse kvalitetene, og også ha et spesielt fokus på bruk av farger.

Papir, tre, stein og aluminium

Vi inviterer søkerne til å ta for seg materialer som tre, stein og aluminium, og utforske hvordan disse kan brukes på nye måter i interiør- og møbelproduksjon. Tanken bak valget av tre, stein og aluminium er at de alle kan være bærekraftige og miljøvennlige alternativer til plast og andre materialer med stort karbonfotavtrykk.

Nytt i år er at vi også oppfordrer til å eksperimentere med hvordan papir kan brukes til å lage nye og spennende produkter med lang levetid. Papir kan være både sterkt, elastisk og holdbart. Innovasjon og forskning på papir som materiale har vist at det kan brukes på mange nye områder. Her tror vi det ligger et stort potensial for norsk møbel- og interiørindustri.  

Den skapende prosessen

I 2020 ønsker vi også å løfte frem prosessen, og fortelle historiene bak arbeidene. Det kan være interessant å synliggjøre gangen fra skisser til ferdig produkt – vise produktenes livssyklus og hva som skjer når de ikke lenger er i bruk. Utstillingen kan på denne måten bidra til å illustrere en sirkulær tankegang, der alt som produseres går tilbake i kretsløpet og sees på som en ressurs som kan brukes videre.

Designbrief

Design et forslag til en prototype basert på et eller flere av materialene papir, tre, stein og aluminium, og bruk gjerne farger som virkemiddel. Vis hvordan disse materialene kan brukes til å lage nyskapende produkter som kan fungere i et kommersielt marked. Du kan også velge å bruke andre bærekraftige materialer.

Søknadsfrist 1. september 2019. 

Norwegian Presence 2020 vil ha et hovedfokus på design, men vi er åpne for søknader i skjæringspunktet mellom kunst og design.

Vi ønsker oss ikke nødvendigvis ferdige prototyper i første omgang, men konsepter og ideer som kan utvikles videre.

Utstillingen vil kurateres, og de innsendte bidragene vil vurderes etter kriterier som estetikk, funksjon, nytenkning, bærekraft og kommersielt potensial

Dersom du blir antatt, vil du blant annet få tilbud om å delta på en workshop med fageksperter på de materialene du har valgt, og motta rådgivning på bruk av farger. I workshopen kan du få råd om hvordan du kan utvikle prototypen din videre, men du er selv ansvarlig for ferdigstillelse.

Ditt bidrag skal innen 15. januar resultere i en ferdig prototype, og alle kandidater må gjennom en siste kvalitetssikring av denne før de blir endelig akseptert.

Krav til søknaden

Søknaden med vedlegg skal sendes som en samlet PDF og inneholde:

  • Søknadsbrev som beskriver dine internasjonale ambisjoner og din motivasjon for å delta i Norwegian Presence
  • Konseptbeskrivelse og skisse/visualisering av hva du ønsker å utvikle
  • Plan for hvordan du ser for deg at prototype kan realiseres og ferdigstilles innen 15.01.2020
  • CV og portfolio med dine mest relevante prosjekter

For å kunne delta i utstillingen, er det et krav at du er til stede under hele designuken som neste år er 21.–26. april 2020. 

Send søknaden til exhibitions@doga.no innen 1. september 2019 kl. 23.59, merket med Norwegian Presence 2020.

Norwegian Presence

Den norske fellesutstillingen Norwegian Presence under Milano Design Week bidrar til å sette norsk design og kunsthåndverk på verdenskartet. Den har vært vist årlig siden 2015. Samarbeidspartnerne bak utstillingsserien er DOGA, Klubben og Norwegian Crafts.

Les mer om Norwegian Presence

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: