Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

I sitt forslag til statsbudsjett for 2019 reduserer regjeringen sin støtte til Design og arkitektur Norge (DOGA) med 5,1 millioner kroner, sammenliknet med tilskuddet for 2018.

– Et effektiviseringskutt

Administrerende direktør i DOGA Tor Inge Hjemdal tolker årets tilskudd som et «effektiviseringskutt» fra regjeringen i kjølvannet av omstillingen DOGA har vært gjennom det siste året.

– I løpet av 2018 har DOGA omstilt seg, og rustet organisasjonen for fremtidens utfordringer. Vi har effektivisert administrative funksjoner, konsentrert og styrket innsatsen mot de områdene der vi mener design- og arkitekturfagene vil gi størst effekt i møte med utfordringene næringsliv og offentlig sektor står overfor.

DOGA skal videreutvikle sin portefølje slik at de mest virkningsfulle aktivitetene prioriteres, i tillegg til å fortsette arbeidet med å dokumentere effekter av arbeidet. DIP [Designdrevet innovasjonsprogram] skal fortsatt være en prioritert oppgave i 2019.

Fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019

Tor Inge Hjemdal
Administrerende direktør i Design og arkitektur Norge Tor Inge Hjemdal mener DOGA står godt rustet for fremtidens utfordringer.
Foto: Eirik Evjen / DOGA

Hjemdal mener DOGA vil komme ut av 2019 med begge ben godt plantet til tross for nedskjæring. 

– Effektiviseringen som regjeringen legger opp til i statsbudsjettet er betydelig for oss, men ikke dramatisk for DOGAs tilnærming til det oppdraget departementet har gitt oss. 

Vi styrker konkurransekraften og legger til rette for omstilling til grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv.

Finansminister Siv Jensen i Finanstalen 8. oktober 2018

Mer til innovasjon i offentlig sektor

Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign – StimuLab, er igjen budsjettvinner. Den toårige prøveordningen etablert i 2016, ble videreført med doblet tilskudd til 10 millioner kroner i budsjettet for 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser åpenbart verdien av samarbeidet mellom Difi og DOGA, og legger enda 10 millioner kroner – til sammen 20 – i 2019-potten. 

Pengene til StimuLab går uavkortet til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen, og prosjekter og problemstillinger som faller mellom to stoler.

DOGA-direktør Hjemdal gleder seg over doblingen og mener regjeringen her treffer spikeren på hodet.

– Gjennom utprøving og eksperimentering øker StimulLab Norges kunnskap om hvordan vi skal håndtere komplekse samfunnsutfordringer. Denne viktige satsingen legger til rette for ytterligere innovasjon i offentlig sektor, med brukerne – deg og meg – i sentrum. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: