Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Det er svært gledelig at regjeringen ser verdien av å bruke designmetodikk og teste nye måter å jobbe på både i privat og offentlig sektor, sier Trude Gomnæs Ugelstad, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) er et program fra DOGA som gir økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å styrke DIP «i vesentlig grad». Samtidig foreslår regjeringen å redusere støtten til Design og arkitektur Norge med 1,6 millioner kroner, sammenlignet med fjorårets tilskudd. Tilskuddet på 2018-budsjettet er foreslått til 70,1 millioner kroner.

­– Men skal vi klare å omstille i tråd med behovet, så kreves det mye større satsing, understreker Ugelstad. 

Vi skal bli smartere og mer nyskapende. Vi skal fortsette å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi skal skape en enklere hverdag for folk flest.

Finansminister Siv Jensen

i finanstalen til Stortinget

Mer effektive offentlige tjenester

Videre foreslår regjeringen at Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign videreføres. Den ble etablert i 2016 som en toårig prøveordning av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og er et samarbeid mellom Difi og DOGA. Målet er å øke bruken av innovative metoder og tjenestedesign i forvaltningen. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen og foreslår å øke den årlige rammen fra 5 til 10 millioner kroner i 2018.

Regjeringen vil fortsette å modernisere og omstille Norge.

– Vi skal bli smartere og mer nyskapende. Vi skal fortsette å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi skal skape en enklere hverdag for folk flest, sa finansminister Siv Jensen i finanstalen til Stortinget.

–  Her har design- og arkitekturfagene mye å bidra med i form av verktøy, metoder og kompetanse. Med sin menneskesentrerte tilnærming er fagene egnet til å finne ut hva brukernes faktiske behov er, og dermed skape tjenester og produkter som har større sjanse for å lykkes, sier Ugelstad. 

Trude Gomnæs Ugelstad, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge
Trude Gomnæs Ugelstad, administrerende direktør i DOGA.
Foto: Eirik Evjen

Vil øke digital kompetanse

– Statsbudsjettet understreker behov for økt kompetanse om digitalisering. Også her er våre fag er viktige, presiserer DOGAs administrerende direktør.

Digitale løsninger og brukerfokuserte tjenester blir stadig viktigere i både offentlig og privat sektor. Likevel mangler det studieplasser innenfor disse designområdene og etterspørselen etter denne kompetansen er kritisk. En nylig undersøkelse fra interaksjonsdesignernes bransjeorganisasjon IxDA viser at det i Norge er dobbelt så mange ledige stillinger innen interaksjonsdesign som det er utdannet personer med relevant kompetanse.

– Behovet for både tjenestedesignere og interaksjonsdesignere kommer til å øke i takt med utviklingen. Vi har allerede for få i dag, og det er derfor viktig at regjeringen setter i gang tiltak for å opprette nye studieplasser slik at vi får dekket denne etterspørselen i fremtiden, avslutter Ugelstad.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: