Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

DOGA jobber med å justere på flere av våre virkemidler for at de skal ha raskere effekt med tanke på situasjonen vi er i. Dette er hva vi kan gjøre på kort sikt. På lengre sikt vil vi jobbe for at fagene våre skal kunne bidra i utviklingen av ny og bedre praksis så snart krisen er over – da vil innovasjonserfaring og kreativitet bli viktigere enn noen gang.

Noen konkrete tiltak i DOGA nå:

  • Vi utvikler nye programmer for utdeling av midler til næringslivet.
  • Vi undersøker mulighetene for å justere en rekke av våre programmer – som STIKK-ordningen, Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), Nyskapningsprogrammet m.fl. – for å utbetale tilskudd tidligere enn planlagt, samt at allerede utdelte midler ikke må betales tilbake grunnet avlysninger og endringer.
  • Vi har relevante digitale verktøy og kunnskap for innovasjon, som Folketråkkveilederen, Guide for designdrevet innovasjon, infopakke om norsk design og arkitektur for det internasjonale markedet, digital guide for inkluderende design og Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.
  • Vi tilbyr kurs som kan gjennomføres digitalt.
  • Vi har rigget om DOGA-huset til en digital møteplass og streaming-arena for aktører som ønsker å nå ut, men ikke kan avholde fysiske samlinger.

Våre ansatte er tilgjengelig fra hjemmekontor og kan nåes på e-post, telefon og videokonferanse.

Se oversikt over ansatte >>

Administrerende direktør ved DOGA, Tor Inge Hjemdal, smiler til kamerat.
– Vi arbeider med å justere på flere av våre virkemidler for at de skal ha raskere effekt med tanke på situasjonen vi er i, sier Tor Inge Hjemdal, adm. direktør i DOGA.
Foto: Eirik Evjen

Dialog med aktører i næringsliv og offentlig sektor, bransjeaktører og myndigheter

DOGA er i dialog med flere aktører i offentlig sektor og norsk næringsliv, for å se etter muligheter, justeringer og nødvendige tiltak. Vi er også i dialog med bransjeaktører og jobber med å kartlegge hva som gjøres og hvordan. Vi har kontakt med våre søsterorganisasjoner i Norden for å utveksle erfaringer og se på felles muligheter, og vi har jevnlig kontakt med eget departement omkring situasjonen.  

DOGA vurderer løpende hvordan vi kan bidra i denne krevende situasjonen. Og når krisen er over, vil nytenkning, innovasjon og løsninger som design- og arkitekturfagene tilbyr være viktigere enn noensinne. Vi håper at vi snart kan ta fatt på dette arbeidet, slik at landet vårt så raskt som mulig kommer på fote igjen.  

I mellomtiden må vi ta vare på hverandre gjennom å holde avstand, gjøre vårt beste for å hindre smitte og holde motet oppe.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: