Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Norsk møbel- og designindustri er godt i gang. Ikke bare setter den bærekraft på dagsordenen – flere bedrifter integrerer det også i sine forretningsmodeller og gjør det til et konkurransefortrinn.

Nå lanserer Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (SMI) et inspirasjonshefte som viser frem noe av alt det spennende som skjer i bransjen og hvilke muligheter som ligger i designdrevet bærekraft og business.

Last ned heftet Designdrevet bærekraft: En fremtidsrettet møbel- og interiørindustri

Stadig strengere krav

Fremtidens produksjon er ikke bare opp til bedriftene selv. Myndighetene i flere land stiller stadig strengere krav til bærekraft og bedrifters samfunnsansvar. Europa-kommisjonen har satt sirkulær økonomi på dagsordenen og har trukket frem møbel- og interiørbransjen som en av åtte sektorer hvor det vurderes å innføre lovmessige krav til sirkulær økonomi. I Frankrike har de innført en lov som forbyr planlagt foreldelse – det vil si at et produkt er utformet med det formål å gå i stykker, feile eller bli umoderne etter en bestemt tidsperiode.

For dem som har internasjonale ambisjoner og skal tilfredsstille de stadig strengere kravene, er design og strategi for bærekraft og sirkulær økonomi viktige stikkord. Dette innebærer allerede i designfasen å tenke fornybare ressurser, lang levetid, vedlikehold, reparasjon, gjenbruk, gjenvinning – og å se på utvikling av nye verdikjeder og forretningsmodeller.

Mann står foran en gruppe mennesker og snakker.
Inspirasjonsheftet ble lansert på DOGA 12. mars, her fortalte blant annet Jan Christian Vestre hvordan utemøbelprodusenten Vestre har implementert flere av FNs bærekraftsmål i sitt arbeid. Foto: DOGA
Foto: DOGA

En grønn vekstnæring for Norge

I desember 2016 lanserte SMI notatet En grønn vekstnæring for Norge.

Her presenterte Samarbeidsrådet fem begrunnelser for hvorfor det er en god ide å satse på møbel- og interiørdesign nå: Næringen er allerede stor, eksporten øker mer enn sjømateksporten, norsk design er i vinden internasjonalt, Norge kan produsere mer miljøvennlig enn de fleste og ny teknologi og svakere kronekurs kan gi norske industribedrifter økt konkurransekraft. 

Les mer her 

Dette er SMI

SMI er et nettverk som ble etablert i 2016 der både designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign hjemme og globalt.

SMIs mål er å skape flere vekstkraftige merkevareprodusenter i Norge, øke den totale verdiskapingen og sette norske designere og produsenter på kartet gjennom eksport av bærekraftig design.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: