Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Norske designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger har samlet kreftene for å fremme norsk møbel- og interiørbransje hjemme og ute i verden. I dag lanserte vi fem begrunnelser for å satse – og fem konkrete tiltak.

– Samtidig som vi ser en reduksjon i olje- og gasseksport, ser vi at eksport av norske ferdigvarer øker, sa Jan Christian Vestre da han åpnet frokostmøtet til Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) på DOGA 9. desember.

Vestre er administrerende direktør i utemøbelprodusenten Vestre AS, og leder av SMI. Anledningen var lanseringen av notatet «Design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri – En vekstnæring for Norge».

– I en tid der omstilling er viktig, er det gledelig å se at hele feltet kommer sammen for å utløse potensialet i norsk møbel- og designbransje. Tallene er tydelige: Norsk design representerer en stor vekstnæring, sier Trude Gomnæs Ugelstad, administrerende direktør ved Norsk design- og arkitektursenter DOGA.

Konkrete muligheter og konkrete tiltak

Jan Christian Vestre presenterte fem begrunnelser for hvorfor det er en god ide å satse på møbel- og interiørdesign nå: Næringen er allerede stor, eksporten øker mer enn sjømateksporten, norsk design er i vinden internasjonalt, Norge kan produsere mer miljøvennlig enn de fleste og ny teknologi og svakere kronekurs kan gi norske industribedrifter økt konkurransekraft.

Men SMI er også opptatt av konkret handling, og Vestre presenterte like mange tiltak for vekst:

  1. Løfte opp design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri til en strategisk eksportnæring for Norge
  2. Etablere nasjonalt program for design, merkevare og eksport
  3. Stimulere til økt industriproduksjon i Norge, blant annet gjennom «produktivitetsløftet», investeringstilskudd og ved å koble design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri og råvareindustri
  4. Bruke innkjøpspolitikken mer aktivt enn i dag
  5. Bidra til å koble bedrifter og unge designere tidlig

Les om de fem punktene i dokumentet

SMI er et nettverk som ble etablert i 2016 der både designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign hjemme og globalt.

Hensikten med SMI er å fremme norsk møbel- og interiørdesign både i Norge og internasjonalt. SMIs mål er å skape flere vekstkraftige merkevareprodusenter i Norge, øke den totale verdiskapingen og sette norske designere og produsenter på kartet gjennom eksport av bærekraftige design.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: