Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

Smart batteriemballasje for trygg lagring og resirkulering

Hvem

Johannes Nyborg Heyning

Studiested

Masterstudent ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Fagdisipliner

Emballasjedesign
Industridesign
Visuell kommunikasjon

Designstudenten Johannes Nyborg Heyning fikk i skoleoppgave å designe emballasje for et selvvalgt produkt. Han tenkte at batterier måtte egne seg bra og begynte å analysere ulike batteriemballasjer med tanke på hvordan de kunne forbedres.

Samtidig oppdaget han at han hadde brukte og nye batterier liggende rundt omkring hjemme i skuffer og skåler. Dette nevnte han for venner, og det ble klart at han ikke var alene om en rotete og uoversiktlig batterihverdag.  

Eureka-øyeblikk 

Problemstillingen han tok tak i ble derfor «Hvordan forhindre batterier på avveie i hjemmet?».  Etter litt tenking – og noe prototyping – fikk han sitt eureka-øyeblikk: Når et batteri tas ut av emballasjen, frigjør det plass til et annet. Da må det være mulig å oppbevare nye og brukte batterier i samme emballasje. 

Utfordringen ble å designe beholderen på en måte som skiller de brukte fra de ubrukte. Johannes Nyborg Heyning fant at den beste løsningen var å skille batteriene fra hverandre i separate rom. 

Forseglingen brytes 

Tap Out er laget av kartong og designet for AA-batterier, men konseptet kan enkelt overføres til andre batterityper. Den har ni separate, avlange rom med forsegling. For å få ut et nytt batteri, må forseglingen brytes. Dermed gis det plass til et brukt batteri, og det blir et tydelig skille mellom brukte og ubrukte.  

Studenten peker på at Tap Out åpner for nye måter å tenke emballasje på. I dette tilfellet er emballasjen en del av produktet og har en verdi fra kjøpsøyeblikket til batteriene blir levert inn igjen. Produktet har derfor potensial til å øke forbrukernes bevissthet om gjenvinning av batterier og avfallshåndtering mer generelt.

En liten hvit beholder for batterier. På toppen er det markert med grønne prikker og stiplede sirkler hvor batteriene er.
Tap Out er laget av kartong og designet for AA-batterier, men konseptet kan enkelt overføres til andre batterityper. Den har ni separate, avlange rom med forsegling.
Foto: Johannes Nyborg Heyning
En hvit beholder for batterier. På toppen et display som viser en oversikt over brukte og ubrukte batterier.
For å få ut et nytt batteri, må forseglingen brytes. Dermed gis det plass til et brukt batteri, og det blir et tydelig skille mellom brukte og ubrukte.
Foto: Johannes Nyborg Heyning

Mindre utslipp, færre branner 

Årlig produseres det omkring fire milliarder AA-batterier, og de fleste av disse havner i dag på fyllingen. Dermed er det et enormt potensial for CO2-kutt hvis materialene i batteriene kan gjenbrukes. Da er den første forutsetningen å gi folk insentiver til å levere inn batteriene i stedet for å kaste dem i søpla. 

Bedre sortering av batterier vil også kunne redusere antall branner. Usorterte og feilsorterte batterier fører årlig til mange branner i Norge, både i private hjem og avfallsanlegg. Sommeren 2022 ble for eksempel et søppelanlegg i Stavanger til 650 millioner kroner totalskadet i en storbrann – årsaken var trolig feilsorterte batterier (lenke). 

Nå håper designstudenten at en av de store batteriprodusentene vil tenne på ideen.  

Juryens begrunnelse

Når en designstudent starter med å rydde i roteskuffen og ender med å utvikle et konsept for miljøvennlig batterihåndtering, er det lett å la seg begeistre. 

Hvis vi skal klare å leve mer miljøvennlig, trenger vi løsninger som denne. Vi synes det er forfriskende at studenten zoomer inn på et såpass lite og hverdagslig problem. 

At usorterte, brukte batterier hvert år fører til et stort antall branner i Norge, tenker de færreste over. Tap Out kan øke bevisstheten om dette, redusere brannfaren og spare miljøet. 

Johannes Nyborg Heyning tildeles DOGA-merket nykommer for «Tap Out», en løsning som juryen mener er genial i all sin enkelhet. Denne emballasjen kunne gått rett inn i porteføljen til de store batteriprodusentene og gjort batterihåndtering trygt og enkelt. 

Design og arkitektur skaper verdi  

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er to grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Gjør det enklere å resirkulere

En artikkel fra Science Direct konkluderer med at gjenbruk av AA-batterier kan spare 375 millioner kg CO2-utslipp i året. Tap Out kan bidra til at batterier blir sortert og resirkulert.

Senker risikoen for brann

Ifølge sortering.no opplever avfalls- og gjenvinningsanlegg tilløp til brann hver eneste dag. 80 prosent av brannene med kjent årsak skyldes feilsorterte batterier 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.