Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

Flytende badstue og kulturarena

Hvem

Bjørnar Haveland sammen med over 100 frivillige tilknyttet Bergen Laugarlag

Studiested

Master i arkitektur, Bergen Arkitekthøgskole

Fagdisipliner

Arkitektur
By- og stedsutvikling

Bjørnar Haveland inviterte til en workshop på Bergen Arkitekthøgskole da han studerte der på siste året. Han foreslo å bygge en badstue på dugnad. Badstuen skulle sjøsettes og være til allmenn bruk. 

Ideen slo godt an, så det ble flere idémyldringer – både om arkitekturen og det sosiale konseptet.

Bergen Laugarlag

Gjennom en pengeinnsamling ble det skaffet midler til å stifte Bergen Laugarlag. Over 50 frivillige stilte opp da det ble satt opp en produksjonslinje for limtrebjelker i et gammelt verft på Laksevåg. Resten av byggearbeidene skjedde i helger og ferier. Våren 2023 var det ambisiøse badstuprosjektet klart for prøvedrift.  

Resultatet er et flytende bygg på 72 kvadratmeter med badstue, oppholdsrom, skifterom, innvendig badekulp og badebrygge. Selve badstuen er utformet for å gi plass til 24 personer. Oppholdsrommet kan brukes til møter, kulturbegivenheter og andre sammenkomster. 

Sakral atmosfære 

Den egenartede arkitekturen med høyreiste, bueformede limtrebjelker, gir en spesiell og nesten sakral atmosfære. Samtidig oppleves selve badsturommet som intimt. 

Oppholdsrommet kan åpnes helt med skyvedører, slik at sjøen og omgivelsene på Nordnes blir en del av opplevelsen. Det er et mål for Bergen Laugarlag å gjøre sjøfronten like tilgjengelig som byfjellene. I dag har allmenheten tilgang til bare 30 prosent av sjøfronten, og det er få badstuer som er åpne for folk flest.  

Et rom med høyreiste, bueformede limtrebjelker. Endeveggen er vinduer og en skyvedør i glass.
Oppholdsrommet kan åpnes helt med skyvedører, slik at sjøen og omgivelsene på Nordnes blir en del av opplevelsen.
Foto: Fredrik Bedsvaag
Nærbilde av buede bjelker i tre foran vinduer.
Den egenartede arkitekturen med høyreiste, bueformede limtrebjelker, gir en spesiell og nesten sakral atmosfære.
Foto: Fredrik Bedsvaag

Samskaping med helsegevinst 

De frivillige har lært byggeteknikk underveis, og de har utviklet nye vennskap og nettverk. Personer fra alle samfunnslag har bidratt, og fått opp øynene for helsegevinsten ved å skape noe sammen – og for varme badstubad og kalde sjøbad. 

Laugaren ble offisielt innviet i oktober 2023. Bergen Laugarlag har 500 medlemmer i foreningen, og 60 frivillige badstumestre som bidrar til driften. I februar ble Laugaren kåret til Årets Badstue 2024 av Norges Badstulaug. Nå håper de frivillige i Bergen Laugarlag at Laugaren kan inspirere til liknende prosjekter andre steder. 

Badsturom med benker og et stor vindu med utsikt mot sjøen, med en båt ankret opp utenfor.
Foto: Fredrik Bedsvaag

Juryens begrunnelse

Laugaren, Bergens flytende badstue, er vakkert utformet og viser et imponerende godt håndverk, fortrinnsvis utført av frivillige amatører som har lært teknikkene underveis. Badstuen har fine detaljer og er bygget i miljøvennlige, lokale materialer.     

Vi gleder oss over samlingsrommet som ligger i forkant av selve badstuen. Det er et genialt grep som gir Bergen en unik sosial møteplass og et lavterskeltilbud som kommer befolkningen til gode.  

Det er beundringsverdig med en dugnads- og samskapingsprosess som engasjerer frivillige med ulik bakgrunn, slik at mange føler eierskap og tilhørighet. Laugaren kan være til inspirasjon for alle som vil samle krefter for å skape noe i lokalsamfunnet sitt. 

Design og arkitektur skaper verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Et tilbud for alle

Gjennom badstue, utebading og rom for aktiviteter legger Laugaren til rette for at ulike mennesker kan møtes på like premisser og tilgjengeliggjør byens sjøfront på en helt ny måte. 

Samskaping bygger fellesskap

Selv om det er arbeidskrevende, gir det mye verdi å drive samskaping gjennom hele prosessen. Gevinsten er en unik forankring i lokalsamfunnet. 

Økt attraktivitet og byliv

USF Verftet er et sted som tiltrekker seg mange folk på sommeren, men mangler flere aktiviteter som skaper liv hele året. Laugaren er et helårstilbud som bidrar til å heve attraktiviteten og bylivet i området også vinterstid. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.