Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket nykommer

Hva

Liten lenestol i sitkagran

Hvem

Oskar Keller

Studiested

Master i industriell design, NTNU

Fagdisipliner

Møbeldesign
Industridesign

Studenten satte seg som mål å vise hvilke gode formål trevirket fra den utskjelte sitkagranen kan brukes til.

Sitkagran er klassifisert som invaderende fremmedart fordi den fortrenger naturlig vegetasjonen og truer biomangfoldet. Sitkagranen, som stammer fra Nord-Amerika, blir også beskyldt for å gi dårlig tømmer. Det har derfor vært aksjonert for å fjerne den flere steder langs kysten. 

Men venter man til treet er hogstmodent, har trevirket god kvalitet. Dessuten binder sitkagran vesentlig mer CO2 enn vanlig gran og andre treslag som hører hjemme i Norge. 

En ubehandlet trestol står på gulvet mot en gråmalt vegg.
Oskar Keller utforsket hvor liten en lenestol kan være og likevel fremstå som romslig og behagelig. Han endte med å lage en stol som utfordrer dagens norm med plasskrevende lenestoler.
Foto: Åsmund Kongsvik Aall

Liten og elegant

Da Oskar Keller forsto at sitkagran var velegnet som møbelmateriale, konsentrerte han seg om å lage et mest mulig attraktivt møbel. Han hadde følgende kriterier: 

  • Stolen skulle ha en karakteristisk, gjerne skulpturell form.  
  • Den skulle være liten, slik at den passer i små leiligheter.  
  • Den skulle være ergonomisk utformet og god å sitte i.

Keller startet med å studere klassiske stoler. Han bygde en kopi av Børge Mogensens «Den Spanske Stol» i sitkagran, både som en formstudie og for å teste sitkagranens egenskaper.  

Deretter utforsket han hvor liten en lenestol kan være og likevel fremstå som romslig og behagelig. Han endte med å lage en liten stol som utfordrer dagens norm med plasskrevende lenestoler.  

Statusheving for sitkagran?  

Et annet amerikansk treslag er douglasgran, også kalt Oregon pine. Det har høy status som konstruksjons- og møbelmateriale. Keller mener at sitkagran har potensial til å oppnå en liknende status – og ønsker å vise vei.  

Han mener det er avgjørende for en bærekraftig økonomi å utnytte våre eksisterende ressurser. Hvis sitkagran blir et ettertraktet trevirke, kan det gi positive ringvirkninger for kystskogbruket som har måttet tåle mye kritikk for å ha satset på en invaderende art.  

En liten lenestol i ubehandlet tre mot en hvit bakgrunn.
Pøbelstolen er laget av sitkagran – en tresort som er klassifisert som en invaderende fremmedart fordi den fortrenger vegetasjonen som naturlig hører hjemme i Norge og truer biomangfoldet.
Foto: Oskar Keller
En liten lenestol i ubehandlet tre, sett fra siden mot en hvit bakgrunn.
Men sitkagran gir trevirke av god kvalitet. Dessuten binder den vesentlig mer CO2 enn vanlig gran og andre treslag som hører hjemme i Norge.
Foto: Oskar Keller

La trærne vokse 

Massiv negativ omtale har ført til at mye sitkagran er blitt hugget før trevirket er utnyttbart. Hvis trenden kan snus, vil det altså ha en dobbelt effekt – både trevirke av høyere kvalitet og et positivt bidrag til CO2-regnskapet. 

Med designeren Oskar Kellers fremoverlente holdning er det gode sjanser for at pøbel-lenestolen blir satt i produksjon – til glede for miljøet, klimaet og alle med trang leilighet.  

Juryens begrunnelse

Fra pøbel til møbel er en sjarmerende historie om et uønsket treslag som ble til et vakkert interiørobjekt.

Det er plantet mye sitkagran langs norskekysten. Nå er det fastslått at det nordamerikanske treslaget truer det biologiske mangfoldet – derav kallenavnet pøbelgran. Samtidig binder sitkagran vesentlig mer CO2 enn norsk gran. 

Designstudenten Oskar Keller har laget en liten stol med stor personlighet. Den har imponerende konstruksjon og fin karakter som invitere til å sette seg.

Oskar Keller tildeles DOGA-merket nykommer for å ha formgitt en innbydende lenestol som får frem de gode egenskapene ved materialet sitkagran. Dermed illustrerer han både et reelt problem og en mulighet.   

Design og arkitektur skaper verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er to grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

God ressursutnyttelse

Prosjektet viser hvordan vi bedre kan utnytte en ressurs som i dag er underutnyttet. At sitkagran binder vesentlig mer CO2 enn vanlig gran, gjør den til et klimavennlig alternativ til andre treslag.

Viser muligheter for en ny næring

Sitkagran en viktig art for kystskogbruket. Å få løftet den frem som et godt materiale kan heve den høyere opp i verdikjeden og gi økt verdiskapning for kystskogbruket. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.