Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

Oppdragsgiver: Exero Technologies AS

Utøver: EGGS Design AS


Turkameraten 

Hjelpemidler bærer preg av et fokus på å tilfredsstille vanskelige funksjonelle krav, som gjør at estetikken ofte kommer i andre rekke. Dette ville Exero Technologies og EGGS Design gjøre noe med, og resultatet blir belønnet med et DOGA-merke. 

Juryens uttalelse

Juryens første reaksjon var «Jeg vil også ha en sånn», og det sier egentlig alt om at Spike er en vellykket fornyelse av et produkt i en kategori preget av det vi med litt velvilje kan kalle funksjonalitets-estetikk. Her oppheves skillet mellom hjelpemiddel og sportsutstyr på en elegant og formsikker måte, og det hintes faktisk også om andre brukergrupper enn funksjonsnedsatte. For eksempel ser vi potensial for alt fra barmarkstrening til olabil-løp. 

Den knelende stillingen og smale hjulavstanden gir brukeren bedre kontakt med terrenget, og Spike håndterer både fortauskanter og grusveier med like stor selvfølgelighet. Dette skaper nye bevegelsesmuligheter og hjelper funksjonsnedsatte å være i aktivitet. Spike er også enkel å sette opp og justere, og den kan også legges sammen for enkel transport. 

Med Spike har Exero og EGGS gitt et viktig bidrag til en kategori der estetikk dessverre ofte er et oversett eller nedprioritert område. Det er lov å håpe på at Spike inspirerer andre til å lage hjelpemidler som utfordrer både tradisjonell estetikk og tradisjonell funksjonalitet. 

Prosjektgruppe

Mathias Berg, Exero Technologies AS, produktutvikler

Andre Johnsen, Exero Technologies AS, produktutvikler

Lasse Roxrud Farstad, EGGS Design AS, industridesigner

Carl André Nørstebø, EGGS Design AS, industridesigner

Martin Skogholt, EGGS Design AS, industridesigner

Mathias Paasche Hansson, Hansson Design, industridesigner

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon