Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: Sentralen

NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): Sentralen Oslo AS

NAVN PÅ UTØVER(E): Metric Design AS, Atelier Oslo AS, KIMA Arkitektur AS

Fagdisiplin: Visuell kommunikasjon, arkitektur

Foto:Lars Petter Pettersen/ Thomas Ekström

Sentral kultur

Sentralen er samlingspunkt, scene og verksted for kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap med 6 produksjonsrom og 14 møterom. Nær 400 mennesker fordelt på 150 organisasjoner har tilholdssted på Sentralen, som åpnet dørene våren 2016. Bygningen Sentralen ligger i, har til dels høy verneverdi, noe som har gjort at Byantikvaren har vært svært delaktig i byggeprosessen på en positiv og konstruktiv måte.

Foto:Thomas Ekström
Design Sentralen
Foto: Thomas Ekström
Foto: Thomas Ekström

Juryuttalelse

Sentralen er et veldig spennende prosjekt, både på grunn av det høye ambisjonsnivået og fordi det er viktig å få en bred kulturinstitusjon inn i den kanskje litt stemoderlig behandlede Kvadraturen. Vi synes helheten og hele prosessen fremstår som veldig god, og er imponert over hvordan man har maktet å få det arkitektoniske, interiør, planløsning og grafisk profil til å henge sammen i en større helhet. Gitt bygningens verneverdighet har det vært en utfordring for teamet å lage en gjennomgående profil, både grafisk og materielt, som tar vare på bygningenes historiske arv, men som også fremstår som umiskjennelig samtidig. Dette har de lykkes svært godt med, og det er flott å se hvordan bygningen og den grafiske profilen spiller sammen og forsterker hverandre.

Involverte i prosjektet

Martin Revheim, Sentralen, oppdragsgiver/hussjef

Alf Magnus Reistad, Sentralen, drifts- og økonomileder

Per Mejlænder Brynning, Sentralen, produsent

Therese Smerud, Sentralen, produsent

Christian Schnitler, Metric Design, designer

Eirik Seu Stokkmo, Metric Design, designer

Are Kleivan, Metric Design, designer

Erling Norderud Hansen, Metric Design, designer

Carmita Carlsson, Metric Design, prosjektleder

Ellmer Stefan, Metric Design, skriftsdesigner

Jonas Norsted, Atelier Oslo, arkitekt, prosjektleder

Martin Dietrichson, KIMA arkitektur, arkitekt, prosjektleder

Inge Hareide, KIMA arkitektur, siv.ark

Kristoffer Moe Bøksle, Kima arkitektur, siv.ark

Erik Engebretsen, KIMA arkitektur M. arch.

Haukur Morthens, KIMA arkitektur, arkitekt

Erlend Seilskjær, KIMA arkitektur, M. arch.

Ragnhild Snustad, KIMA arkitektur, M. arch.

Nils Ole Branzæg, Atelier Oslo, arkitekt og partner

Thomas Liu, Atelier Oslo, arkitekt og partner

Marius Mowe, Atelier Oslo, arkitekt og partner

Adriana Sanz, Atelier Oslo, arkitekt

Bosheng Gan, Atelier Oslo, arkitekt

Tone Selmer Olsen, Atelier Oslo, arkitekt

Chiara Grifasi, Atelier Oslo, arkitekt

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon